Data publicării: 18/09/2023

Serviciul Fiscal de Stat comunică ”OZ GROUP CONSTRUCTION” S.R.L. despre faptul că a fost întocmit următorul act:

Serviciul Fiscal de Stat informează agentul OZ GROUP CONSTRUCTION S.R.L., c/f: 1020600006423, care potrivit art. 8 alin. (2) lit. e) din Codul Fiscal, este obligat să achite la timp și integral sumele impozitelor si taxelor, despre faptul că inregistrează restanță fată de BPN. În cazul în care restanța nu va fi stinsă în termen de 10 zile calendaristice din momentul comunicării avizului, SFS va depune o cerere de intentare a procesului de insolvabilitate conform Legii insolvabilității nr. 149 din 29.06.2012. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea.

Persoana căreia i-a fost notificat public înscrisul, este în drept să-l solicite în scris de la Serviciul Fiscal de Stat,  DGRC.    

Date de contact ale persoanei responsabile: Svetlana Murzacoi, tel: 0-298-2-41-36, e-mail: svetlana.murzacoi@sfs.md
news-events