Data publicării: 21/07/2021

Serviciul Fiscal de Stat comunică Poperecinii Alexandr Vasile despre faptul că a fost întocmit următorul act:

Serviciul Fiscal de Stat comunică, Poperecinii Alexandr Vasile, mun. Chișinău, str. Domenti Timonu  nr.16 ap. 10, faptul că a fost întocmit Hotarirea   seria AH nr. 0032711 din 20.04.2021 privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului.
În conformitate cu prevederile art. 273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea.
Date de contact ale persoanei responsabile:Focsa Liudmila, tel. 022-82-30-63, e-mail: liudmila.focsa@sfs.md                                   
news-events