Data publicării: 24/01/2023

Serviciul Fiscal de Stat comunică Purcaci Ion Valeriu despre faptul că a fost întocmit următorul act:

Serviciul Fiscal de Stat comunică dlui Purcaci Ion Valeriu, domiciliat în mun. Hîncești, str. Trandafirilor, nr. 6, faptul că, conform procesului-verbal cu privire la contravenție seria MF nr. 195112 din 01.11.2022, a fost sancționat contravențional cu amendă în mărime de 1500 lei, conform art. 263 alin. (1) din Codul Contravențional.

În scopul respectării drepturilor Dvs, Serviciul Fiscal de Stat vă somează cu privire la achitarea amenzii în termen de 15 zile. În caz de neachitare, Serviciul Fiscal de Stat va remite procesul-verbal cu privire la contravenție către executorul judecătoresc competent, pentru executare în temeiul art. 11 din Codul de executare.

Înscrisurile sunt notificate public. După expirarea a 15 zile termenele specificate încep să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea.

Date de contact ale persoanei responsabile: Alin Mocanu, e-mail: alin.mocanu@sfs.md.
news-events