Data publicării: 04/05/2021

Serviciul Fiscal de Stat comunică Roman Aurica, despre faptul că a fost întocmit următorul act:

Serviciul Fiscal de Stat comunică Roman Aurica, mun. Chișinău, str. Independentei 8 ap. 12 faptul că a fost întocmită Hotărârea seria AH nr. 0030305 din 22.03.2021 privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului. În conformitate cu prevederile art.273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Corsac Valeria tel. (022) 82-30-66, e-mail:valeria.corsac@sfs.md
news-events