Data publicării: 24/01/2023

Serviciul Fiscal de Stat comunică Rusu Ion Mihail despre faptul că a fost întocmit următorul act:

Serviciul Fiscal de Stat citează pe cet. Rusu Ion Mihail, domiciliat pe adresa mun. Chișinău, sec. Buiucani, str. Liviu Deleanu 3, ap. 194, pe data de 22 februarie 2023, ora 14:10 la Direcția generală control, la adresa mun.Bălți, str.Ștefan cel Mare și Sfânt, 128, bir. 406, conform citației seria C nr.148674 din 09.01.2023, în scopul examinării cazului de încălcare a legislației, în conformitate cu prevederile art.243 alin.(1) și art.226 din Codul fiscal. În scopul examinării cazului de încălcare a legislației, sunteți în drept de a delega un reprezentant în modul stabilit la art.244 din Codul fiscal.

În caz de neprezentare la data, ora și locul indicat, cazul de încălcare a legislație va fi examinat în lipsa Dvs (reprezentant).

Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea.

Date de contact ale persoanei responsabile: Irina Voinotinschii, tel. 068469194, e-mail: irina.voinotinschii@sfs.md.
news-events