Data publicării: 10/06/2021

Serviciul Fiscal de Stat comunică S.R.L. HYBRID-GROUP, despre faptul că a fost întocmit următorul act:

Serviciul Fiscal de Stat comunică, S.R.L. HYBRID-GROUP, c.f. 1017606008519, faptul că a fost întocmită Hotărârea seria AH nr. 0034304 din 20.05.2021 privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului.
În conformitate cu prevederile art. 273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată.
Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea.
Date de contact ale persoanei responsabile: Sochirba Liubovi, tel. (298) 2-32-36, e-mail: liubovi.sochirba@sfs.md

news-events