Data publicării: 13/02/2024

Serviciul Fiscal de Stat comunică S.R.L. “Key - Gold” despre faptul că a fost întocmit următorul act:

Serviciul Fiscal de Stat comunică S.R.L. “Key - Gold”, cod fiscal 1018602009319, despre faptul că a fost întocmit actul de control      nr.3-585571 din 12.02.2024.

În conformitate cu prevederile art.216 alin.(8) din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul de control, contribuabilul este obligat să prezinte în scris, în termen de pînă la 15 zile calendaristice, argumentarea dezacordului, anexînd documentele de rigoare.

Persoana căreia i-a fost notificat public înscrisul, este în drept să-l solicite în scris de la Serviciul Fiscal de Stat, subdiviziunea Direcția deservire fiscală Bălți.

Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea.

Date de contact ale persoanei responsabile: Natalia Turtureanu, tel: 023152277, e-mail: natalia.turtureanu@sfs.md.
news-events