Data publicării: 17/03/2023

Serviciul Fiscal de Stat comunică „Transoil Activ” S.R.L. despre faptul că a fost întocmit următorul act:

Serviciul Fiscal de Stat comunică „Transoil Activ” S.R.L., c.f. 1017600019227, adresa juridică: mun. Chișinău, str. Igor Vieru nr. 17 bl. 3 of. 4, faptul că a fost emisă Decizia nr. 777/1 din 23.01.2023 cu privire la rectificarea Deciziei nr. 656/2871 din 12.08.2021 asupra cazului de încălcare a legislației la „Transoil Activ” S.R.L.

În conformitate cu prevederile art.267 din Codul fiscal, art.164 alin.(1) și art.165 alin.(1) din Codul administrativ, decizia poate fi contestată în termen de 30 zile de la data comunicării acesteia la Serviciul Fiscal de Stat, la adresa: mun.Chișinău, str.Constantin Tănase nr. 9.

Date de contact ale persoanei responsabile: inspector superior Victoria Cornea, e-mail: victoria.cornea@sfs.md.
news-events