Data publicării: 13/02/2024

Serviciul Fiscal de Stat comunică Vasilcan Alexei despre faptul că a fost întocmit următorul act:

Serviciul Fiscal de Stat comunică Vasilcan Alexei, adresa, r-ul Taraclia sat.Valea Perjei str. Iubileinaia 4, faptul că a fost întocmită Hotarîrea privind executarea silită a obligației fiscale seria AH nr.0059273 din 29.01.2024.

 În conformitate cu prevederile art.273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 de zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată.

Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Persoana căreia i-a fost notificat public înscrisul, este în drept să-l solicite în scris de la Serviciul Fiscal de Stat, subdiviziunea DGRC.

Date de contact ale persoanei responsabile: Covali Liudmila, tel: 0256-2-37-05, e-mail: liudmila.covali@sfs.md.
news-events