Data publicării: 20/11/2023

Serviciul Fiscal de Stat comunică ”VICONSTIM” S.R.L. despre faptul că a fost întocmit următorul act:

Serviciul Fiscal de Stat comunică VICONSTIM S.R.L., c.f. 1021609001831 faptul că a fost întocmită Hotărârea seria AH nr. 0057016 din 28.09.2023 privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului. În conformitate cu prevederile art. 273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public.

După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea.

Date de contact ale persoanei responsabile: Natalia Croitor tel. (0235) 2-18-83, e-mail: natalia.croitor67@sfs.md    
news-events