Data publicării: 13/10/2021

Serviciul Fiscal de Stat comunică VITONEX SV S.R.L. despre faptul că a fost întocmit următorul act:

Serviciul Fiscal de Stat comunică, VITONEX SV S.R.L., c/f 1017600013122, mun. Chisinau sec. Ciocana, str. Alecu Russo nr.63 bl.4 of.48 faptul că a fost întocmită Hotărârea seria AH nr.0038314 din 24.08.2021 privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului. În conformitate cu prevederile art.273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Persoana căreia i-a fost notificat public înscrisul, este în drept să-l solicite în scris de la Serviciul Fiscal de Stat, Direcția generală recuperare creanțe.                                                                
Date de contact ale persoanei responsabile: Ion Gorobet, tel 069436020, e-mail: ion.gorobet@sfs.md
news-events