Aspecte privind obligația pentru companiile străine nerezidente ce desfășoară activitate de întreprinzător fără deținerea formei organizator-juridice în Republica Moldova de a calcula și achita TVA aferent serviciilor electronice, livrate persoanelor fizice din Republica Moldova prin intermediul interfețelor electronice (prin rețeaua Internet)

Taxa_pe_Valoarea_Adaugata.pdf
news-events