Ordin MF nr. 31 din 29.01.2018

O R D I N

cu privire la modificarea Ordinului ministrului

finanţelor nr. 17 din 27 ianuarie 2017

 

nr. 31  din  29.01.2018

 (în vigoare 09.02.2018) 

 

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 40-47 art. 146 din 09.02.2018

 

* * *

Întru executarea prevederilor articolelor 119 şi 127 alin.(1) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările şi completările ulterioare,

ORDON:

Ordinul ministrului finanţelor nr.17 din 27 ianuarie 2017 despre aprobarea formei Registrului de evidenţă a mărfurilor supuse accizelor ce se expediază (se transportă) din încăperea de acciz şi a modului de completare a acestuia (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.60-66 art.312 ) se modifică după cum urmează:

1. În titlul Ordinului şi pe tot parcursul textului, cuvintele "încăperea de acciz", "încăperii de acciz" şi "încăperi de acciz" se substituie cu cuvintele "antrepozit fiscal" la forma gramaticală corespunzătoare.

2. În anexa nr.2, cuvîntul "aceleiaşi" se substituie cu cuvîntul "aceluiaşi", iar cuvintele "plătitor de acciz" se substituie cu cuvintele "antrepozitar autorizat".

MINISTRUL FINANŢELOR Octavian ARMAŞU
Nr.31. Chişinău, 29 ianuarie 2018.
Ordin MF nr. 31 din 29.01.2018.pdf
news-events