Ordin MF nr. 64 din 19.05.2020

O R D I N

cu privire la modificarea Ordinului Ministerului

Finanţelor nr.58 din 29 aprilie 2020

 

nr. 64  din  19.05.2020

 (în vigoare 22.06.2020) 

 

Monitorul Oficial al R. Moldova nr.118-123 art. 446 din 22.05.2020

 

* * *

În vederea executării prevederilor pct.9 subpct.11) din Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului 696/2017 (publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.329, art.801),

ORDON:

1. Ordinul Ministerului Finanţelor nr.58 din 29 aprilie 2020 "Cu privire la aprobarea Regulamentului privind subvenţionarea întreprinderilor şi organizaţiilor necomerciale, rezidente ale Republicii Moldova, care au instituit şomaj tehnic şi/sau staţionare urmare a situaţiei epidemiologice (COVID-19) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020, nr.110-111, art.399) se modifică după cum urmează:

în Anexă, punctul 16 lit.c) se expune în următoare redacţie:

"c) documente contabile (scripte) întocmite în modul corespunzător, care confirmă achitarea salariului."

2. Serviciul Fiscal de Stat va asigura publicarea prezentului Ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

VICEPRIM-MINISTRU,
MINISTRUL FINANŢELOR Serghei PUŞCUŢA
Nr.64. Chişinău, 19 mai 2020.
Ordin MF nr. 69 din 19.05.2020.pdf
news-events