Ordin SFS nr. 306 din 23.07.2019

O R D I N

cu privire la aprobarea listei agenţilor economici obligaţi

să utilizeze factura fiscală electronică (e-factura)

 

nr. 306  din  23.07.2019

 (în vigoare 12.08.2019) 

 

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 241-243 art.1344 din 26.07.2019

 

* * *

În temeiul art.1323 alin.(10), art.1324, art.133 şi art.117 alin (11), din Codul fiscal (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007),

ORDON:

1. Se aprobă lista agenţilor economici obligaţi să utilizeze factura fiscală electronică (e-factura), selectaţi potrivit criteriilor de selectare a agenţilor economici pasibili de a fi incluşi în lista agenţilor economici obligaţi să utilizeze factura fiscală electronică în baza instrucţiunii privind modul de determinare şi aprobare a listei contribuabililor obligaţi să utilizeze factura fiscală electronică, aprobată prin Ordinul SFS nr.645 din 30.11.2018, conform anexei.

2. Direcţia generală conformare va asigura publicarea prezentului Ordin pe pagina web a SFS www.sfs.md şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

3. Prezentul Ordin intră în vigoare la data de 12.07.2019.

Rectificare: Data "12.07.2019" din Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr.306 din 23 iulie 2019 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.241-243 din 26 iulie 2019) se va citi "12.08.2019".

          (Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 244-245 din 27.07.2019 pag.19)

DIRECTORUL SERVICIULUI
FISCAL DE STAT Serghei PUŞCUŢA
Nr.306. Chişinău, 23 iulie 2019.

 

Anexă

la Ordinul SFS

nr.306 din 23.07.2019

___________ Aprobat

Serghei PUŞCUŢA,

Director al SFS

 

LISTA

agenţilor economici obligaţi să utilizeze

factura fiscală electronică (e-factura)

 

Nr.
ord.
Codul fiscal Denumirea agentului economic
1 1003600083658 S.C. STATIVUS S.R.L.
2 1008600001846 POWERFUL-GROUP S.R.L.
3 1008600028320 AUTO-ASIA S.R.L.
4 1011600008478 FRUCT MANAGEMENT S.R.L.
5 1015600006612 S.R.L. LEMN SELECT
6 1014600018735 S.R.L. PROBUMIS
7 1012603002902 S.R.L. SERVZIN&CO
8 1005604000237 I.I. VARTA IVAN
9 1017600005608 TURAT S.R.L.
10 1015604001235 S.R.L. NORD-EXPOFRUCT
11 1004600057797 F.P.C. INTERCENTRU-LUX S.R.L.

 

Ordin SFS nr.306 din 23.07.2019.pdf
news-events