Ordin SFS nr. 143 din 17.03.2021

SERVICIUL FISCAL DE STAT
PE LÎNGĂ MINISTERUL FINANŢELOR

O R D I N

cu privire la modificarea Ordinului SFS nr.124 din 15.03.2019 prin completarea listei agenţilor economici obligaţi de autiliza factura fiscală electronică (e-factura) nr. 143  din  17.03.2021

 (în vigoare 01.04.2021) 

 

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 82-85 art. 341 din 26.03.2021

* * *

În temeiul art.1323 alin.(10), art.1324, art.133 şi art.117 alin (11) din Codul fiscal (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007),

ORDON:

1. Se modifică prin completare lista agenţilor economici obligaţi de a utiliza factura fiscală electronică (e-factura), selectaţi potrivit criteriilor de selectare a agenţilor economici pasibili a fi incluşi în lista agenţilor economici obligaţi de a utiliza factura fiscală electronică, în baza Instrucţiunii privind modul de determinare şi aprobare a listei contribuabililor obligaţi de a utiliza factura fiscală electronică, aprobate prin Ordinul SFS nr.645 din 30.11.2018, conform anexei.

2. Direcţia generală conformare va asigura publicarea prezentului ordin pe pagina web a Serviciului Fiscal de Stat www.sfs.md  şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

3. Prezentul ordin intră în vigoare la data de 01.04.2021.

DIRECTOR Serghei PUŞCUŢA
Nr.143. Chişinău, 17 martie 2021.

 

Anexă

la Ordinul SFS

nr.143 din 17.03.2021

Lista agenţilor economici obligaţi de a utiliza

factura fiscală electronică (e-factura)

 

Nr. ord. Codul fiscal Denumirea agentului economic
1 1016600016481 FORTRADE S.R.L.
2 1018611000446 S.R.L. PRIMOIL ACTIV & CO
3 1005600040118 S.C. INSTALSISTEM S.R.L.
4 1013600034020 RUSVET PLUS S.R.L.
5 1003600009799 GEOTER-COM S.R.L.
6 1016600033253 S.R.L. GLOBAL IMTRADE GROUP
7 1005611001843 S.R.L. GOMERT EVREM
8 1019604001211 C.I. LUXFRUCT
9 1004601003780 S.C. CONCORDIA-MANAGEMENT S.R.L.
10 1003600003292 I.M. CANICULA S.R.L.
11 1014600027795 MULTIFOC PLUS S.R.L.
12 1014600002374 ESCALADO-PROD S.R.L.
13 1009600045362 GERMES INVEST S.R.L.
14 1012600007412 MOL CACAO S.R.L.
15 1010600020536 MRC TRADE S.R.L.
Ordinul SFS nr.143 din 17 martie 2021.pdf
news-events