Tema: 1. Implimentarea Programului de conformare a contribuabililor pentru anul 2023. 2. Aspecte/particularitati ale monitorizării contribuabililor prin prisma Programului în scopul creșterii nivelului de conformare (calculare /achitare a impozitelor și taxelor) reieșind din riscurile identificate. 3. Fenomenul salariilor în plic, cauzele muncii informale, soluțiile de combatere a muncii informale.
Locație
Data
Ora
Durata
Statut
30-11-2023
10:00
2 Ore
Online
Înregistrați-vă la seminar
news-events