Dispoziţii generale

Ordin nr. 1638, din 24.11.2014

Bunurile imobiliare sunt: terenurile, clădirile, construcţiile, apartamentele şi alte încăperi izolate, a căror strămutare este imposibilă fără cauzarea de prejudicii destinaţiei lor (art. 276 pct. 2) din Codul fiscal).

Ordin nr. 1638, din 24.11.2014

Valoarea estimată este valoarea bunurilor imobiliare calculată la o dată anumită cu utilizarea metodelor de evaluare prevăzute de legislaţie (art. 276 pct. 3) din Codul fiscal).

Ordin nr. 1638, din 24.11.2014

Cota maximă a impozitului este cota în valoare procentuală din baza impozabilă a bunurilor imobiliare, stabilită în Titlul VI "Impozitul pe bunurile imobiliare" din Codul fiscal, care poate să difere de cota concretă a impozitului (art. 276 pct. 5) din Codul fiscal).

Ordin nr. 1638, din 24.11.2014

Cota concretă a impozitului este cota procentuală din baza impozabilă a bunurilor imobiliare, stabilită de către autoritatea reprezentativă a adminisraţiei publice locale la adoptarea bugetului unităţii administrativ-teritoriale respective (art. 276 pct. 6) din Codul fiscal).

Ordin nr. 1638, din 24.11.2014

Cadastrul fiscal este un sistem informațional care include date sistematizate privind subiecţii impunerii, numerele cadastrale, tipurile şi adresa obiectelor ce constituie bunuri imobiliare, baza impozabilă, suma impozitului pe bunurile imobiliare ce urmează a fi achitată, precum şi altă informaţie ce ţine de plata acestui impozit (art. 276 pct. 7) din Codul fiscal).

Ordin nr. 279, din 21.08.2017

      Potrivit prevederilor art. 285 alin. (1) din Codul fiscal, Agenţia Servicii Publice prezintă, zilnic, Serviciului Fiscal de Stat informaţia cu privire la fiecare obiect şi subiect al impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare. Structura informaţiei şi modul de transmitere a acesteia se stabilesc de Serviciul Fiscal de Stat.         
[modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art. 285 alin. (1) din Codul fiscal prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 80 din 5 mai 2017 (publicată în Monitorul Oficial, 2017, nr.162-170/284, în vigoare 26.05.2017)]

        Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru prezintă, anual, Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, cel tîrziu pînă la 1 februarie, informaţia cu privire la fiecare obiect şi subiect al impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare. Structura informaţiei şi modul de transmitere a acesteia se stabilesc de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat (art. 285 alin. (1) din Codul fiscal).

Ordin nr. 279, din 21.08.2017

.

        În cazul intervenirii unor modificări în informaţia despre obiectele sau subiecţii impunerii cine prezintă informaţia actualizată?         În cazul intervenirii unor modificări în informaţia ce se referă la obiectele şi/sau la subiecţii impunerii, Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru prezintă Inspectoratului Fiscal Principal de Stat o informaţie actualizată în termen de 10 zile după încheierea trimestrului gestionar (art. 285 alin. (2) din Codul fiscal).

Ordin nr. 118, din 25.03.2024

Deciziile autorităţilor deliberative ale administraţiei publice locale privind stabilirea cotelor concrete aferente impozitului pe bunurile imobiliare/impozitului funciar pot fi accesate on-line, de pe portalul guvernamental www.actelocale.gov.md a Registrului de stat al actelor locale:
ac 
Ulterior, utililizînd opționalul de căutare al portalului, urmează a fi accesat Compartimentul „Decizii”, cu selectarea din rubrica ”APL” a denumirii autorității administrației publice locale, iar din rubrica „Domeniul de activitate” a categoriei ”Impozite și taxe locale”.
ab 

news-events