Contribuții obligatorii în Fondul Viei și Vinului

Ordin nr. 444, din 17.08.2021

Potrivit art. 323 alin. (4) din Lege, subiecții contribuitori la Fond sînt:
   a) producătorii de material săditor viticol de soiuri pentru vin;
   b) exportatorii de struguri proaspeţi sau zdrobiţi de soiuri pentru vin, exportatorii de must de toate categoriile;
   c) producătorii de vinuri, de produse obţinute pe bază de must şi de produse vitivinicole aromatizate;
   d) producătorii de produse obținute pe bază de vin.

Potrivit art. 323 alin. (4) din Lege, subiecții (contribuabilii) contribuţiilor obligatorii la Fond sînt:

a) producătorii de viţă altoită pentru producerea strugurilor destinaţi fabricării produselor vitivinicole;

b) producătorii de vinuri;

c) producătorii de băuturi pe bază de vin, de produse obţinute pe bază de vin.

Ordin nr. 444, din 17.08.2021

Conform art. 323 alin. (42) din Lege, obiecte ale impunerii cu contribuţie obligatorie la Fond sunt:
   a) livrarea materialului săditor viticol de soiuri pentru vin;
   b) livrarea la export a strugurilor proaspeţi sau zdrobiţi de soiuri pentru vin şi a tuturor categoriilor de must;
   c) livrarea vinurilor, a produselor obţinute pe bază de must şi a produselor vitivinicole aromatizate;
   d) livrarea produselor obţinute pe bază de vin.

Luînd în considerație prevederile art. 323 alin. (5) din Legea viei și vinului nr. 57/2006, obiecte ale contribuțiilor obligatorii în Fond constituie:

a) viţa altoită comercializată, destinată fabricării produselor vitivinicole;

b) strugurii procurați, destinaţi vinificării;

c) vin sau băutură pe bază de vin comercializat;

d) produs obţinut pe bază de vin, cu concentraţia alcoolică de cel puţin 25% vol comercializat.

Ordin nr. 444, din 17.08.2021

   Conform art. 323 alin. (4) din Legea viei şi vinului nr. 57/2006 și punctului 2 din Modul de completare şi prezentare a Dării de seamă privind calculul contribuţiei obligatorii în Fondul Viei şi Vinului, aprobat prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 349/2021, obligația prezentării Dării de seamă CFV21, o au:
    a) producătorii de material săditor viticol de soiuri pentru vin;
    b) exportatorii de struguri proaspeţi sau zdrobiţi de soiuri pentru vin, exportatorii de must de toate categoriile;
    c) producătorii de vinuri, de produse obţinute pe bază de must şi de produse vitivinicole aromatizate;
    d) producătorii de produse obţinute pe bază de vin.

Conform art. 323 alin. (4) din Legea viei şi vinului nr. 57/2006 și punctului 2 din Modul de completare şi prezentare a Dării de seamă privind calcularea contribuţiei obligatorii în Fondul Viei şi Vinului, aprobat prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 423/2020, obligația de prezentare a dării de seamă (forma CFV20), o au:
a) producătorii de viţă altoită pentru producerea strugurilor destinaţi fabricării produselor vitivinicole;
b) producătorii de vinuri; c) producătorii de băuturi pe bază de vin, de produse obţinute pe bază de vin;
d) unitatea vinicolă care a achiziţionat strugurii destinaţi vinificării.
Totodată, potrivit pct. 3 din Modul de completare şi prezentare a Dării de seamă privind calcularea contribuţiei obligatorii în Fondul Viei şi Vinului aprobat prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 423/2020, în condițiile în care, în perioada de raportare nu au loc tranzacții ce constituie obiect al calculării contribuțiilor, lipsește obligația prezentării dării de seamă.

Ordin nr. 444, din 17.08.2021

     Potrivit pct. 3 din Modul de completare şi prezentare a Dării de seamă privind calcularea contribuţiei obligatorii în Fondul Viei şi Vinului aprobat prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 349/2021, Darea de seamă privind calculul contribuţiilor obligatorii în Fondul Viei şi Vinului se prezintă Serviciului Fiscal de Stat. Declararea şi achitarea contribuţiilor obligatorii se efectuează până în data de 25 a lunii următoare trimestrului de raportare în care au fost eliberate documentele aferente tranzacțiilor efectuate de subiecţii contribuitori la Fond, rezidenţi în Republica Moldova, în conformitate cu art. 323 alin. (6) și (7) din Lege, utilizînd metode automatizate de raportare electronică, în conformitate cu cerinţele stabilite în art.187 alin.(21) din Codul fiscal.

Care este termenul de prezentare a dării de seamă privind calculul contribuţiei obligatorii în Fondul Viei şi Vinului CFV20?
    Potrivit pct. 3 din Modul de completare şi prezentare a Dării de seamă privind calcularea contribuţiei obligatorii în Fondul Viei şi Vinului aprobat prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 423/2020, darea de seamă privind calcularea contribuției obligatorii în Fondul Viei şi Vinului se prezintă Serviciului Fiscal de Stat nu mai tîrziu de data de 25 a lunii următoare perioadei de raportare în care au fost eliberate documentele aferente tranzacțiilor efectuate de contribuabilii contribuțiilor obligatorii la Fond în conformitate cu art.323 alin. (61) și (7) din Legea viei şi vinului nr.57/2006, utilizînd metode automatizate de raportare electronică, în conformitate cu cerinţele stabilite în art.187 alin.(21) din Codul fiscal.

Ordin nr. 444, din 17.08.2021

    Legea nr. 47/2021 pentru modificarea Legii Viei şi Vinului nr. 57/2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2021, nr.117-121 art.125), a intrat în vigoare începînd cu 14 mai 2021.
    În scopul executării prevederilor articolului 323 din Legea Viei şi Vinului nr.57/2006, a fost elaborat și aprobat Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 349/2021 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2021, nr. 153-157, art. 723), prin care a fost aprobat un nou formular al Dării de seamă privind calculul contribuţiei obligatorii în Fondul Viei şi Vinului (forma CFV21).
    Potrivit, pct. 5 din Ordinul menționat, pentru obiectele impozabile, pentru care documentele aferente tranzacțiilor au fost emise pînă la 14 mai 2021, declararea contribuțiilor în Fondul Viei și Vinului se va efectua conform formularului Dării de seamă privind calcularea contribuţiei obligatorii în Fondul Viei şi Vinului, aprobat prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 423/2020 (Monitorul Oficial al RM 2020, nr. 221-225, art. 771).
     De asemenea, pct. 7 din Ordinul menționat, stipulează că ultima perioadă de raportare pasibilă declarării conform modului stabilit de Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 423/2020, este perioada de raportare 1 mai – 31 august 2021.

Care este ultima perioadă de raportare conform modului de completare şi prezentare a Dării de seamă privind calcularea contribuţiei obligatorii în Fondul Viei şi Vinului (forma CFV), aprobat prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 429/2013?
     Potrivit art.I din Legea 157/2020 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020, nr. 199-204 art. 432, în vigoare din 07.08.2020), prin derogare de la prevederile art.323 alin. (7) din Legea viei şi vinului nr.57/2006, producătorii de produse vitivinicole se scutesc de plata contribuţiilor obligatorii la Fondul Viei şi Vinului în perioada anului 2020. În acest scop, a fost aprobat Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 423/2020 (în vigoare din 28.08.2020). Prima perioadă de raportate pasibilă declarării conform modului stabilit de Ordinul menționat este 1 mai – 31 august 2020. Respectiv, pentru perioada de raportare ianuarie-aprilie 2020, modul de declarare a contribuțiilor obligatorii aferente tranzacțiilor efectuate de contribuabilii contribuțiilor obligatorii la Fond specificate în art. 323 alin. (5) din Legea viei şi vinului nr. 57/2006, se va efectua conform formularului și modului stabilit de Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr.429/2013.

Ordin nr. 444, din 17.08.2021

     Potrivit pct.1 din Modul de completare şi prezentare a Dării de seamă privind calcularea contribuţiei obligatorii în Fondul Viei şi Vinului aprobat prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 349/2021, Darea de seamă CFV21 se întocmeşte pe un formular oficial, aprobat conform anexei nr.1 la Ordin în baza documentelor aferente tranzacțiilor efectuate de contribuabilii contribuțiilor obligatorii la Fond, specificate în art. 323 alin. (6) din Legea viei şi vinului nr.57/2006.
     Prima perioadă de raportate pasibilă declarării conform modului stabilit de Ordinul menționat este 14 mai - 30 iunie 2021, care corespunde perioadei de raportare trimestrul doi al anului 2021 (T/2/2021).

Care este prima perioadă de raportare conform modului de completare şi prezentare a Dării de seamă privind calcularea contribuţiei obligatorii în Fondul Viei şi Vinului (forma CFV20), aprobat prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 423/2020?
    Darea de seamă privind calculul contribuţiei obligatorii în Fondul Viei şi Vinului se întocmeşte pe un formular oficial, aprobat conform anexei nr.1 la Ordinul SFS nr.423/2020, în baza documentelor aferente tranzacțiilor efectuate de contribuabilii contribuțiilor obligatorii la Fond specificate în art. 323 alin. (5) din Legea viei şi vinului nr.57/2006. Prima perioadă de raportate pasibilă declarării conform modului stabilit de Ordinul menționat este 1 mai – 31 august 2020.

Ordin nr. 444, din 17.08.2021

     Conform pct. 3 din Modul de completare şi prezentare a Dării de seamă privind calcularea contribuţiei obligatorii în Fondul Viei şi Vinului aprobat prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 349/2021, în condițiile în care, în perioada de raportare nu au loc tranzacții ce constituie obiecte ale impunerii cu contribuţie obligatorie la Fond, lipsește obligația prezentării Dării de seamă CFV21, cu excepția cazurilor de comercializare de către producători, pe teritoriul Republicii Moldova, a vinului materie primă și distilatelor de origine vitivinicolă în scopul utilizării lor în calitate de materie primă la producerea altor produse vitivinicole pe teritoriul Republici.

Conform pct. 3 din Modul de completare şi prezentare a Dării de seamă privind calcularea contribuţiei obligatorii în Fondul Viei şi Vinului aprobat prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 423/2020, în condițiile în care, în perioada de raportare nu au loc tranzacții ce constituie obiect al calculării contribuțiilor, lipsește obligația prezentării dării de seamă Forma CFV20.

Ordin nr. 444, din 17.08.2021

     Potrivit art. 323 alin. (6) și (7) din Legea viei și vinului nr. 57/2006, obligativitatea de plată a contribuţiei se răsfrânge asupra tuturor subiecţilor contribuitori la Fond rezidenţi în Republica Moldova şi intervine la data eliberării facturii fiscale, a bonului de plată fiscal sau la data depunerii declaraţiei de export.
     Subiecţii contribuitori la Fond calculează de sine stătător sumele contribuţiilor datorate şi prezintă la Serviciul Fiscal de Stat darea de seamă privind calculul contribuţiilor conform unui formular tipizat, aprobat de Serviciul Fiscal de Stat. Declararea şi achitarea contribuţiilor obligatorii se efectuează până în data de 25 a lunii următoare trimestrului de raportare.

Potrivit art. 323 alin. (61) din Legea viei și vinului nr. 57/2006, obligativitatea calculării şi achitării contribuţiilor survine din data eliberării documentelor aferente tranzacțiilor efectuate de contribuabilii contribuțiilor obligatorii la Fond.
Alineatul (7) din articolul menționat, stabilește că plătitorul de contribuţii obligatorii calculează de sine stătător sumele datorate către Fond şi efectuează plata în decurs de cel mult 120 de zile calendaristice din ziua eliberării documentelor aferente tranzacțiilor efectuate de către contribuabilii contribuțiilor obligatorii la Fond.

Ordin nr. 444, din 17.08.2021

    Potrivit art. 323 alin. (41) din Legea viei și vinului nr. 57/2006, producătorii de vin materie primă şi de distilate de origine vitivinicolă produse şi comercializate în Republica Moldova şi utilizate pe teritoriul Republicii Moldova în calitate de materie primă la producerea altor produse vitivinicole sunt exoneraţi de plata contribuţiilor obligatorii la Fond conform procedurii stabilite de Guvern.

Care sînt facilitățile stabilite pentru producătorii de produse vitivinicole în perioada anului 2020?
    Potrivit Art. I pct.1) din Legea nr.157/2020 cu privire la plata contribuţiilor obligatorii în Fondul Viei şi Vinului şi pentru modificarea Legii viei şi vinului nr. 57/2006 (în vigoare din 07.08.2020), producătorii de produse vitivinicole se scutesc de plata contribuţiilor obligatorii la Fondul Viei şi Vinului în perioada anului 2020.

Ordin nr. 491, din 22.09.2020

    Potrivit art. I pct.1) și 2) din Legea nr.157/2020 cu privire la plata contribuţiilor obligatorii în Fondul Viei şi Vinului şi pentru modificarea Legii viei şi vinului nr. 57/2006 (în vigoare din 07.08.2020), producătorii de produse vitivinicole se scutesc de plata contribuţiilor obligatorii la Fondul Viei şi Vinului în perioada anului 2020.
     Contribuţiile obligatorii la Fondul Viei şi Vinului achitate de către producătorii de produse vitivinicole în perioada anului 2020 se transferă în contul obligaţiilor de plată pentru perioadele ulterioare.
    Respectiv, sumele contribuţiilor obligatorii la Fondul Viei şi Vinului achitate de către producătorii de produse vitivinicole în perioada anului 2020, nu se restituie, acestea urmînd a fi transferate în contul obligaţiilor de plată pentru perioadele ulterioare.

Ordin nr. 444, din 17.08.2021

      Conform art. 323 alin. (7) din Legea viei și vinului nr. 57/2006, declararea şi achitarea contribuţiilor obligatorii se efectuează până în data de 25 a lunii următoare trimestrului de raportare.
     Potrivit pct. 4 din Modul de completare şi prezentare a Dării de seamă privind calculul contribuţiei obligatorii în Fondul Viei şi Vinului, aprobat prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 349/2021, codul perioadei de raportare reprezintă trimestrul, respectiv anul de gestiune va cuprinde 4 perioade pasibile raportării.

Potrivit pct.4 din Modul de completare şi prezentare a Dării de seamă privind calcularea contribuţiei obligatorii în Fondul Viei şi Vinului aprobat prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 423/2020, anul de gestiune include trei perioade pasibile raportării:
1) 1 ianuarie - 30 aprilie;
2) 1 mai - 31 august;
3) 1 septembrie - 31 decembrie.

Ordin nr. 524, din 09.10.2020

     Potrivit prevederilor art. I pct. 1) din Legea nr. 157/2020 cu privire la plata contribuţiilor obligatorii în Fondul Viei şi Vinului şi pentru modificarea Legii viei şi vinului nr. 57/2006 (în vigoare din 07.08.2020), producătorii de produse vitivinicole se scutesc de plata contribuţiilor obligatorii la Fondul Viei şi Vinului în perioada anului 2020.
    Totodată, în conformitate cu prevederile art. 323 alin. (7) din Legea viei și vinului nr. 57/2006, cu modificările ulterioare, plătitorul de contribuţii obligatorii calculează de sine stătător sumele datorate către Fond şi efectuează plata în decurs de cel mult 120 de zile calendaristice din ziua de eliberare a facturii fiscale.
     Prin urmare, scutirea de plata contribuțiilor obligatorii la Fondul Viei şi Vinului se referă la contribuțiile, a căror termen de achitare, conform prevederilor Legii nr. 57/2006 (120 de zile calendaristice din ziua de eliberare a facturii), expiră în perioada începând cu 01.01.2020 până la 31.12.2020.   
[Completare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr. 157/2020 cu privire la plata contribuţiilor obligatorii în Fondul Viei şi Vinului şi pentru modificarea Legii viei şi vinului nr. 57/2006, în vigoare din 07.08.2020]

Ordin nr. 524, din 09.10.2020

     Conform prevederilor art. I pct. 1) din Legea nr. 157/2020 cu privire la plata contribuţiilor obligatorii în Fondul Viei şi Vinului şi pentru modificarea Legii viei şi vinului nr. 57/2006 (în vigoare din 07.08.2020), producătorii de produse vitivinicole se scutesc de plata contribuţiilor obligatorii la Fondul Viei şi Vinului în perioada anului 2020.
      Totodată, conform dispozițiilor art. I pct. 2) din legea menționată, contribuțiile obligatorii la Fondul Viei și Vinului achitate de către producătorii de produse vitivinicole în perioada anului 2020 se transferă în contul obligațiilor de plată pentru perioadele ulterioare.
     Prin urmare, contribuabilii în acest sens nu urmează să achite contribuțiile obligatorii în Fondul Viei şi Vinului pentru perioada anului 2020, sumele calculate și achitate urmând a fi transferate în mod centralizat în contul contribuabilului aferent perioadei începând cu 01.01.2021.
[Completare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr. 157/2020 cu privire la plata contribuţiilor obligatorii în Fondul Viei şi Vinului şi pentru modificarea Legii viei şi vinului nr. 57/2006, în vigoare din 07.08.2020]

Ordin nr. 524, din 09.10.2020

     În conformitate cu prevederile art. I pct. 1) din Legea nr. 157/2020 cu privire la plata contribuţiilor obligatorii în Fondul Viei şi Vinului şi pentru modificarea Legii viei şi vinului nr. 57/2006 (în vigoare din 07.08.2020), producătorii de produse vitivinicole se scutesc de plata contribuţiilor obligatorii la Fondul Viei şi Vinului în perioada anului 2020.
     Totodată, art. 323 alin. (7) din Legea viei şi vinului nr. 57/2006 stipulează că plătitorul de contribuţii obligatorii calculează de sine stătător sumele datorate către Fond în modul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat.
    Modul de completare şi prezentare a dării de seamă privind calcularea contribuţiei obligatorii în Fondul Viei şi Vinului (forma CFV20) este reglementat prin Ordinul SFS nr. 423 din 15.08.2020 (Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 221-225 art. 771 din 28.08.2020). Prin urmare, plătitorii au obligația de a calcula contribuţiile obligatorii în Fondul Viei şi Vinului care sunt scutite de plată în perioada anului 2020 conform Legii nr. 157/2020.         
[Completare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr. 157/2020 cu privire la plata contribuţiilor obligatorii în Fondul Viei şi Vinului şi pentru modificarea Legii viei şi vinului nr. 57/2006, în vigoare din 07.08.2020]

Ordin nr. 524, din 09.10.2020

     Conform prevederilor art. I pct. 1) din Legea nr. 157/2020 cu privire la plata contribuţiilor obligatorii în Fondul Viei şi Vinului şi pentru modificarea Legii viei şi vinului nr. 57/2006 (în vigoare din 07.08.2020), producătorii de produse vitivinicole se scutesc de plata contribuţiilor obligatorii la Fondul Viei şi Vinului în perioada anului 2020.
    Ținând cont de dispozițiile art. 323 alin. (7) din Legea viei și vinului nr. 57/2006, cu modificările ulterioare, sunt scutite de plată contribuțiile a căror termen de achitare (120 de zile calendaristice din ziua de eliberare a facturii) expiră în perioada începând cu 01.01.2020 până la 31.12.2020.
      Respectiv, contribuțiile obligatorii la Fondul Viei și Vinului neachitate, a căror termen de achitare a expirat până la 31.12.2019, nu sunt scutite de plată și constituie restanță conform art. 129 pct. 13) din Codul fiscal.
      Prin urmare, în cazul în care contribuțiile obligatorii la Fondul Viei și Vinului a căror termen de achitare a expirat până la 31.12.2019 nu au fost achitate, se aplică normele general stabilite la art. 323 alin. (9) și (10) din Legea viei şi vinului nr. 57/2006, care prevăd aplicarea majorării de întârziere (penalităților) și altor măsuri de asigurare a stingerii obligației fiscale și/sau de executare silită, după caz.         
[Completare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr. 157/2020 cu privire la plata contribuţiilor obligatorii în Fondul Viei şi Vinului şi pentru modificarea Legii viei şi vinului nr. 57/2006, în vigoare din 07.08.2020]

Ordin nr. 524, din 09.10.2020

     Potrivit prevederilor art. I pct. 1) din Legea nr. 157/2020 cu privire la plata contribuţiilor obligatorii în Fondul Viei şi Vinului şi pentru modificarea Legii viei şi vinului nr. 57/2006 (în vigoare din 07.08.2020), producătorii de produse vitivinicole se scutesc de plata contribuţiilor obligatorii la Fondul Viei şi Vinului în perioada anului 2020.
    Ținând cont de dispozițiile art. 323 alin. (7) din Legea viei și vinului nr. 57/2006, cu modificările ulterioare, sunt scutite de plată contribuțiile, a căror termen de achitare (120 de zile calendaristice din ziua de eliberare a facturii) expiră în perioada începând cu 01.01.2020 până la 31.12.2020.
     Respectiv, contribuțiile neachitate, a căror termen de achitare survine în perioada anului 2020, nu constituie restanță și pentru neachitarea lor în termen nu se datorează majorare de întârziere (penalitate).
     Prin urmare, în cazul în care termenul de achitare a contribuțiilor (120 de zile calendaristice din ziua de eliberare a facturii fiscale) expiră în perioada începând cu 01.01.2020 până la 31.12.2020 și acestea nu au fost achitate, fiind calculată majorare de întârziere (penalitate), aceasta din urmă se anulează.
[Completare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr. 157/2020 cu privire la plata contribuţiilor obligatorii în Fondul Viei şi Vinului şi pentru modificarea Legii viei şi vinului nr. 57/2006, în vigoare din 07.08.2020]

Ordin nr. 444, din 17.08.2021

    Potrivit art. 323 alin. (6) din Legea viei și vinului nr. 57/2006, obligativitatea de plată a contribuţiei se răsfrânge asupra tuturor subiecţilor contribuitori la Fond rezidenţi în Republica Moldova şi intervine la data eliberării facturii fiscale, a bonului de plată fiscal sau la data depunerii declarației de export.
     Totodată, potrivit art. 11 alin. (1) din Legea contabilităţii şi raportării financiare nr. 287/2017, faptele economice se contabilizează în temeiul documentelor primare.
     De asemenea, alin. (3) din articolul menționat, stipulează că documentele primare se întocmesc în timpul efectuării (producerii) faptelor economice, iar dacă acest lucru este imposibil – nemijlocit după efectuarea (producerea) faptelor respective.
     Astfel, livrarea de mărfuri ce constituie obiect al impunerii cu contribuția obligatorie în Fondul viei și vinului, urmează a fi documentată prin factura fiscală în timpul efectuării livrării sau nemijlocit după efectuarea acesteia.
     În cazul eliberării facturii fiscale, pentru mărfurile ce constituie obiecte ale impunerii cu contribuția obligatorie, în perioadă fiscală ulterioară perioadei fiscale în care a avut loc livrarea, declararea acestora, se va efectua în perioada fiscală în care a fost emisă factura fiscală.

Ordin nr. 444, din 17.08.2021

    Potrivit art. 323 alin. (6) din Legea viei și vinului nr. 57/2006, obligativitatea de plată a contribuţiei se răsfrânge asupra tuturor subiecţilor contribuitori la Fond rezidenţi în Republica Moldova şi intervine la data eliberării facturii fiscale, a bonului de plată fiscal sau la data depunerii declaraţiei de export.
    Instrucțiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special "Factura fiscală", aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118/2017, reglementează modul de completare a formularului tipizat de document primar cu regim special "Factura fiscală".
    Potrivit pct. 10 din Instrucțiunea privind evidenţa, eliberarea, păstrarea şi utilizarea formularelor tipizate de documente primare cu regim special, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 246/1998, pe formularele cu regim special, completate cu greşeli, radieri, corectări nestipulate şi cu alte înregistrări nepermise se efectuează înscrierea "deteriorat".
    Respectiv, în cazul anulării facturii fiscale completată cu greşeli, radieri, corectări nestipulate şi cu alte înregistrări nepermise, cu emiterea ulterioară a altei facturi fiscale, în care data eliberării corespunde perioadei fiscale ulterioare datei livrării, declararea mărfurilor ce constituie obiecte ale contribuțiilor obligatorii, se va efectua în perioada fiscală în care a fost emisă factura fiscală ulterioară.

Ordin nr. 38, din 26.01.2022

     În conformitate cu art. 32³ alin. (12) din Legea viei și vinului nr. 57/2006, cu modificările ulterioare, contribuţiile obligatorii în Fondul Viei și Vinului şi alocaţiile de la bugetul de stat, în cuantumul prevăzut la alin.(3) lit.b) şi la alin.(5) din articolul nominalizat, vor fi transferate la contul trezorerial al Oficiului Național al Viei și Vinului.
     Astfel, potrivit pct. 4.30 din Modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2022, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 153/2021, plata obligatorie a producătorilor de produse vitivinicole (cod ECO 114640) achitată în Fondul Viei şi Vinului se virează la bugetul de stat, conform următoarelor date bancare:
     Beneficiar: MF – Trezoreria de Stat;
     Codul IBAN: MD71TRPAAA114640A16361AA;
     Codul fiscal: 1013620012945;
     Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat.

news-events