Dispoziţii generale

Ordin nr. 464, din 07.09.2021

    Potrivit art. 335 alin. (1) din Codul fiscal, taxele rutiere sînt taxe percepute pentru folosirea drumurilor şi/sau a zonelor drumului public şi/sau zonele de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor.

Taxele rutiere sunt taxe de stat percepute de la posesorii de autovehicule pentru folosirea drumurilor şi/sau a zonelor de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor (art. 335 alin. 1 al Codului fiscal).

Ordin nr. 105, din 13.04.2023

Conform art. 335 alin. (2) din Codul fiscal, sistemul taxelor rutiere include:
 a) taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova;
 b) taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova (vinieta);
 c) taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise;
 d) taxa pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonele de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor pentru efectuarea lucrărilor de construcţie şi montaj;
 e) taxa pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonele de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea publicităţii exterioare;
 f) taxa pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonele de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere şi a obiectivelor comercial-economice.
 [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.356 din 29.12.2022, (în vigoare 01.01.2023)].

Conform art. 335 alin. (2) din Codul fiscal, sistemul taxelor rutiere include:
  a) taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova;
  b) taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova (vinieta);
  c) taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise;
  d) taxa pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonele de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor pentru efectuarea lucrărilor de construcţie şi montaj;
  e) taxa pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonele de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea publicităţii exterioare;
  f) taxa pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonele de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere.

        Ce include sistemul taxelor rutiere?          În conformitate cu prevederile alin.(2) art.335 din Codul fiscal sistemul taxelor rutiere include:         a) taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova;         b) taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova, cu excepţia celor clasificate la poziţia tarifară 8703 şi a remorcilor ataşate la acestea, clasificate la poziţia tarifară 8716;         c) taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehicule a căror masăt otală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise;         d) taxapentrufolosireazonei de protecţie a drumurilor din afaraperimetruluilocalităţilorpentruefectuarealucrărilor de construcţieşimontaj;         e) taxapentrufolosireazonei de protecţie a drumurilor din afaraperimetruluilocalităţilorpentruamplasareapublicităţiiexterioare;         f) taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere;         g) taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova, clasificate la poziţia tarifară 8703, şi de către remorcile ataşate la acestea, clasificate la poziţia tarifară 8716 (vinieta). [Modificareîn Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentrumodificareaşicompletareaunoracte legislative nr. 178 din 11.07.2012 (publicată în Monitorul Oficial nr. 190-192/644 din 14.09.2012), în vigoare de la data publicării].

Ordin nr. 0, din 01.01.2011

Taxele rutiere se achită de către subiecţii impunerii la conturile trezoriale de venituri ale bugetului de stat, conform clasificaţiei bugetare (art. 335 alin. 3 al Codului fiscal).

news-events