Cotele impunerii

Ordin nr. 0, din 01.01.2011

- Cotele taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova sunt stabilite în Anexa nr. 1 la Titlul IX « Taxele rutiere » al Codului fiscal (art. 339 alin. 1 al Codului fiscal).

Ordin nr. 0, din 01.01.2011

În cazul autovehiculelor reutilate, cotele taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova se stabilesc conform Anexei nr. 1 la Titlul IX « Taxele rutiere » al Codului fiscal, în funcţie de categoria autovehicului reutilat şi caracteristicele tehnice ale acestuia, specificate în certificatul de înmatriculare (art. 339 alin. 2 al Codului fiscal).

Ordin nr. 0, din 01.01.2011

Nu, la determinarea cotei taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova pentru autobuze sau microbuze, numărul de locuri se va calcula fără locul şoferului (Anexa nr. 1 la Titlul IX „Taxele rutiere” al Codului fiscal).

Ordin nr. 66, din 21.02.2024

    Motocicletele, mopedele, scuterele, motoretele, autoturismele, conform art. 338 alin. (1) din Codul fiscal, sunt obiecte ale impunerii cu taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova (în continuare - taxa). Cotele taxei sunt stabilite conform anexei nr.1 la titlul IX din Codul fiscal.
     Totodată, începînd cu 01 ianuarie 2026, subiecții impunerii cu taxa, care dețin motociclete, mopede, scutere și motorete, cu motor electric, precum și autoturisme complet electrice vor avea obligația de achitare a taxei, în cazul acestora, conform cotelor stabilite la poziţiile 11 şi 21 din Anexa nr.1 la titlul IX “Taxele rutiere” din Codul fiscal, după cum urmează:

Nr. crt.

Obiectul impunerii

Unitatea de măsură

Taxa, lei

11

Moped, scuter, motoretă, cu motor electric

unitate

300

Motocicletă cu motor electric

unitate

600

 

 

 

 

21

Autoturisme, autovehicule pentru utilizări speciale pe şasiu de autoturism, complet electric, cu masa totală:

unitate

 

a) de până la 1500 kg inclusiv

unitate

0,60 lei/kg

b) de la 1501 la 2500 kg inclusiv

unitate

0,90 lei/kg

c) de la 2501 la 3500 kg inclusiv

unitate

1,20 lei/kg

d) de la 3501 la 4500 kg inclusiv

unitate

1,50 lei/kg

e) de peste 4501 kg

unitate

1,80 lei/kg

(Modificare în baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificărilor efectuate prin Legea nr. 212 din 20.07.2023 pentru modificarea unor acte normative (ce vizează politica bugetar-fiscală) ((în vigoare 01.01.2024, cu unele excepţii - vezi art.XVI alin.(1)), Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 297-301 art. 514 din 10.08.2023)

Care cotă urmează a fi aplicată pentru calcularea taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova în cazul în care motocicletele, mopedele, scuterele, motoretele și autoturismele sunt propulsate exclusiv de motoare electrice, cu alimentare de la o sursă electrică?
      Motocicletele, mopedele, scuterele, motoretele, autoturismele, conform art. 338 din Codul fiscal, sunt obiecte ale impunerii cu taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova (în continuare - taxa).
        Cotele taxei sunt stabilite conform anexei nr.1 la titlul IX din Codul fiscal.
     Totodată, ținînd cont de faptul că, în anexa respectivă nu sunt stabilite cote ale taxei pentru motocicletele, mopedele, scuterele, motoretele și autoturismele propulsate exclusiv de motoare electrice, cu alimentare de la o sursă electrică, în astfel de cazuri taxa nu se aplică. 
[Completarea în baza generalizată a practicii fiscale conform scrisorii Ministerului Finanțelor nr. 15/2-13/72 din 28.02.2021 ].

Ordin nr. 105, din 13.04.2023

 Conform prevederilor art. 3422 din Codul fiscal, în cazul autovehiculelor înmatriculate provizoriu pentru probe, cota taxei reprezintă 25% din cota taxei stabilite conform anexei nr.1 la titlu IX din Codul fiscal, care se achită pentru perioada fiscală ce constituie 90 de zile din ziua achitării taxei.
 La sfârşitul perioadei de 90 de zile din ziua achitării taxei, pentru perioada fiscală rămasă din anul calendaristic respectiv, subiecţii impunerii achită taxa în mărime deplină, calculată conform cotelor stabilite în anexa nr.1 la prezentul titlu IX din Codul fiscal.
 [Completare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea unor acte normative nr.366 din 29.12.2022, (în vigoare 13.01.2023)].

news-events