Cotele impunerii

Ordin nr. 0, din 01.01.2011

- Cotele taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova sunt stabilite în Anexa nr. 1 la Titlul IX « Taxele rutiere » al Codului fiscal (art. 339 alin. 1 al Codului fiscal).

Ordin nr. 0, din 01.01.2011

În cazul autovehiculelor reutilate, cotele taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova se stabilesc conform Anexei nr. 1 la Titlul IX « Taxele rutiere » al Codului fiscal, în funcţie de categoria autovehicului reutilat şi caracteristicele tehnice ale acestuia, specificate în certificatul de înmatriculare (art. 339 alin. 2 al Codului fiscal).

Ordin nr. 0, din 01.01.2011

Nu, la determinarea cotei taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova pentru autobuze sau microbuze, numărul de locuri se va calcula fără locul şoferului (Anexa nr. 1 la Titlul IX „Taxele rutiere” al Codului fiscal).

Ordin nr. 126, din 09.03.2021

      Motocicletele, mopedele, scuterele, motoretele, autoturismele, conform art. 338 din Codul fiscal, sunt obiecte ale impunerii cu taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova (în continuare - taxa).
        Cotele taxei sunt stabilite conform anexei nr.1 la titlul IX din Codul fiscal.
     Totodată, ținînd cont de faptul că, în anexa respectivă nu sunt stabilite cote ale taxei pentru motocicletele, mopedele, scuterele, motoretele și autoturismele propulsate exclusiv de motoare electrice, cu alimentare de la o sursă electrică, în astfel de cazuri taxa nu se aplică. 
[Completarea în baza generalizată a practicii fiscale conform scrisorii Ministerului Finanțelor nr. 15/2-13/72 din 28.02.2021 ].

Ordin nr. 105, din 13.04.2023

 Conform prevederilor art. 3422 din Codul fiscal, în cazul autovehiculelor înmatriculate provizoriu pentru probe, cota taxei reprezintă 25% din cota taxei stabilite conform anexei nr.1 la titlu IX din Codul fiscal, care se achită pentru perioada fiscală ce constituie 90 de zile din ziua achitării taxei.
 La sfârşitul perioadei de 90 de zile din ziua achitării taxei, pentru perioada fiscală rămasă din anul calendaristic respectiv, subiecţii impunerii achită taxa în mărime deplină, calculată conform cotelor stabilite în anexa nr.1 la prezentul titlu IX din Codul fiscal.
 [Completare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea unor acte normative nr.366 din 29.12.2022, (în vigoare 13.01.2023)].

news-events