Loteria fiscală

Ordin nr. 50, din 28.01.2020

Concursul „Loteria fiscală” este reglementat de Regulamentul privind desfășurarea concursului „Loteria fiscală” aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 657/2019.

Ordin nr. 50, din 28.01.2020

Scopul desfășurării concursului „Loteria fiscală” este stimularea efectuării achitărilor fără numerar (prin intermediul cardului de plată) pentru bunuri și servicii.

Ordin nr. 50, din 28.01.2020

    Conform pct. 4 din Regulamentul privind desfășurarea concursului „Loteria fiscală” aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 657/2019, participanți ai concursului „Loteria fiscală” pot fi persoanele fizice care au atins vîrsta de 18 ani și dețin carduri bancare emise de băncile comerciale licențiate emitente din Republica Moldova, care au efectuat achitarea cu cardul pentru anumite bunuri/servicii, conform regulilor de desfășurare a concursului.

Ordin nr. 50, din 28.01.2020

     Procedura de înregistrare pentru a participa la concursul „Loteria fiscală” nu este prevăzută. Pentru a participa la concursul „Loteria fiscală”, persoana fizică trebuie să efectueze achitarea cu cardul pentru bunuri/servicii la terminale POS deservite de băncile comerciale licențiate emitente din Republica Moldova, valoarea tranzacției trebuie să depășească suma de 30 lei.

Ordin nr. 50, din 28.01.2020

În cadrul concursului „Loteria fiscală” pentru prima etapă participă tranzacțiile efectuate începînd cu data de 01 ianuarie 2020 pînă la 31 martie 2020.

Ordin nr. 50, din 28.01.2020

Tranzacțiile efectuate în magazinele duty-free și tranzacțiile efectuate pentru serviciile comunale participă la concursul „Loteria fiscală”.

Ordin nr. 50, din 28.01.2020

Potrivit pct. 9 din Regulamentul privind desfășurarea concursului „Loteria fiscală” aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 657/2019, nu corespund condițiilor loteriei și respectiv nu participă la concurs, următoarele tranzacții:
  1)Tranzacțiile de retragere a numerarului de pe contul de card;
  2)Tranzacțiile efectuate cu cardul bancar de către persoanele fizice în afara Republicii Moldova;  
  3)Transferuri ale mijloacelor de pe contul de card pe conturile bancare ale persoanelor fizice și/sau persoane juridice, (person to person);
  4)Alimentările contului de card a Persoanelor fizice şi/sau juridice;
  5)Tranzacțiile efectuate cu carduri pentru achitarea taxelor (mizelor) pentru participarea la jocurilor de noroc.

Ordin nr. 50, din 28.01.2020

Pentru a participa la loterie, păstrarea bonului de casă nu este condiție obligatorie.

Ordin nr. 86, din 07.02.2020

     În conformitate cu pct. 20 din Regulamentul privind desfășurarea concursului „Loteria fiscală” aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 657/2019, băncile comerciale licențiate emitente din Republica Moldova vor informa telefonic cîștigătorii despre tranzacția cîștigătoare. Concomitent, Serviciul Fiscal de Stat va publica pe pagina web www.sfs.md lista tranzacțiilor cîștigătoare și lista cîștigătorilor.

        În conformitate cu pct. 20 din Regulamentul privind desfășurarea concursului „Loteria fiscală” aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 657/2019, băncile comerciale licențiate emitente din Republica Moldova vor informa telefonic cîștigătorii despre tranzacția cîștigătoare. Concomitent, Serviciul Fiscal de Stat va publica pe pagina web www.sfs.md lista tranzacțiilor cîștigătoare.

Ordin nr. 50, din 28.01.2020

    În conformitate cu pct. 26 din Regulamentul privind desfășurarea concursului „Loteria fiscală” aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 657/2019, premiile vor fi transferate cîștigătorilor pe conturile de card respective, în lei, în maxim 10 zile după publicarea listei tranzacțiilor cîștigătoare pe pagina web www.sfs.md.

Ordin nr. 50, din 28.01.2020

    Conform pct. 23 Regulamentul privind desfășurarea concursului „Loteria fiscală” aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 657/2019, pentru etapele 1-4 vor fi acordate 175 de premii a cîte 1000 lei, iar pentru edițiile speciale vor fi acordate 100 de premii a cîte 1500 lei pentru fiecare ediție specială.

Ordin nr. 50, din 28.01.2020

     Conform pct. 22 Regulamentul privind desfășurarea concursului „Loteria fiscală” aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 657/2019, cîștigătorii loteriei au dreptul să refuze premiile acordate. Refuzul se va face în formă scrisă de către cîștigător. Premiile refuzate vor rămîne în fondul de cîștiguri.

Ordin nr. 50, din 28.01.2020

În cadrul concursului „Loteria fiscală” participă tranzacțiile efectuate cu carduri emise de băncile comerciale licențiate din Republica Moldova.

Ordin nr. 50, din 28.01.2020

    În conformitate cu pct. 13 din Regulamentul privind desfășurarea concursului „Loteria fiscală” aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 657/2019, tragerile la sorți pentru prima etapă a concursului „Loteria fiscală” se vor efectua în a treia zi de joi din luna următoare trimestrului de gestiune, adică la data de 16 aprilie 2020.

Ordin nr. 50, din 28.01.2020

În conformitate cu pct. 6 din Regulamentul privind desfășurarea concursului „Loteria fiscală” aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 657/2019, concursul „Loteria fiscală” este compus din:
   1) 4 (patru) etape trimestriale (denumite în continuare „Etapa”):  
     Prima etapă – ianuarie – martie inclusiv;  
     Cea de-a doua etapă – aprilie – iunie inclusiv;  
     Cea de-a treia etapă – iulie – septembrie inclusiv;  
     Cea de-a patra etapă octombrie – decembrie inclusiv;
     2) 2 (două) ediții speciale (denumite în continuare „Ediții speciale”):
     Ediția specială I – în perioada sărbătorilor de Paști;  
     Ediția specială II – în perioada sărbătorilor de iarnă.

Ordin nr. 66, din 31.01.2020

     Conform pct. 16 și 18 din Regulamentul privind desfășurarea concursului „Loteria fiscală” aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 657/2019, tragerile la sorți a tranzacțiilor cîștigătoare se vor efectua pe baza informației prezentate de către băncile comerciale licențiate emitente din Republica Moldova, aleatoriu, în mod automatizat, prin intermediul platformei Random.org., în prezența comisiei numite prin ordinul directorului Serviciului Fiscal de Stat. Totodată, validarea tranzacțiilor cîștigătoare a loteriei se va efectua de către comisia numită prin ordinul directorului Serviciului Fiscal de Stat, prin întocmirea Procesului-verbal.

news-events