Obiectele impunerii şi baza impozabilă

Baza impozabilă a taxei de la posesorii de cîini o constituie numărul de cîini aflaţi în posesiune pe parcursul unui an (Anexa la Titlul VII Codul fiscal).

news-events