Achitarea taxei

Ordin nr. 492, din 26.12.2023

     Taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii se achită de către subiecții impunerii, cu excepția întreprinzătorilor individuali, gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) și persoanelor fizice care practică activitate independentă, trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar (art. 292 alin. (1) din Codul fiscal, Anexa la Titlul VII al Codului fiscal).
     Întreprinzătorii individuali, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sunt înregistraţi ca plătitori de TVA, achită taxa în termen de pînă la 25 martie al anului următor anului fiscal de gestiune (art. 292 alin. (1) din Codul fiscal).
    Persoanele fizice care practică activitate independentă în afara piețelor sau amplasamentelor create în condițiile Legii nr. 231/2010 cu privire la comerțul interior, achită taxa, anual, în termen de până la data de 25 martie a anului următor anului fiscal de gestiune (art. 292 alin. (11) din Codul fiscal).
     Taxa se achită la bugetul local în raza căruia se află obiectul impunerii, la codul clasificației economice 114418.
[modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea unor acte normative (ce vizează politica bugetar-fiscală) nr. 212/2023 (publicată în Monitorul Oficial, 2023, nr. 297-301/514)]

       Taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii se achită de către subiecții impunerii trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar la contul trezorerial de venituri al bugetului local (art. 294 alin. (1) din Codul fiscal, Anexa la Titlul VII al Codului fiscal).
        Întreprinzătorii individuali, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sunt înregistraţi ca plătitori de TVA, achită taxa în termen de pînă la 25 martie al anului următor anului fiscal de gestiune( art. 292 alin. (1) din Codul fiscal).

        Taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială se achită trimestrial, pînă în ultima zi a lunii imediat următoare după trimestrul de gestiune la contul trezorerial de venituri al bugetului unităţii administartiv-teritoriale. Anexa la Titlul VII Codul fiscal). Întreprinzătorii individuali, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sunt înregistraţi ca plătitori de TVA, achită taxa o dată în an, pînă la 31 martie al anului următor anului fiscal de gestiune (art.292 alin. (1) Codul fiscal).

Ordin nr. 492, din 26.12.2023

    Potrivit art. 298 alin. (1) din Codul fiscal, responsabilitatea pentru virarea în termen la bugetele locale și pentru prezentarea dării de seamă la taxa pentru unitățile comerciale și/sau prestări servicii revine contribuabililor, cu excepția persoanelor fizice care practică activitate independentă.
   În cazul persoanelor fizice care practică activitate independentă, responsabilitatea pentru virarea în termen la bugetele locale a taxei pentru unitățile comerciale și/sau prestări servicii, revine organelor împuternicite de autorităţile administraţiei publice locale.
[modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea unor acte normative (ce vizează politica bugetar-fiscală)nr. 212/2023 (publicată în Monitorul Oficial, 2023, nr. 297-301/514)]

Potrivit art. 298 alin. (1) din Codul fiscal, responsabilitatea pentru virarea în termen la bugetele locale și pentru prezentarea dării de seamă la taxa pentru unitățile comerciale și/sau prestări servicii revine contribuabililor.

        Cine poartă responsabilitatea pentru virarea în termen cu taxa pentru unitățile comerciale și/sau prestări servicii în bugetele unităților administrativ-teritoriale și pentru prezentarea dării de seamă?        Potrivit prevederilor art. 298 alin. (1) din Codul fiscal, responsabilitatea pentru virarea în termen cu taxa pentru unitățile comerciale și/sau prestări servicii în bugetele unităților administrativ-teritoriale și pentru prezentarea dării de seamă îi revine subiectului impunerii cu taxa respectivă.  [modificare în Baza generalizată a practicii fiscale conform art.298 alin.(1) din Codul fiscal].

Ordin nr. 492, din 26.12.2023

     Taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii se achită de către persoanele fizice care practică activitate independentă în afara piețelor sau amplasamentelor create în condițiile Legii nr. 231/2010 cu privire la comerțul interior anual, în termen de până la data de 25 martie a anului următor anului fiscal de gestiune.

news-events