Subiectii impunerii

Ordin nr. 148, din 02.04.2024

Potrivit art.120 din Codul fiscal, subiecţi ai impunerii sînt:
a) antrepozitarul autorizat care produce şi/sau prelucrează mărfuri supuse accizelor pe teritoriul Republicii Moldova;
b) persoanele juridice şi persoanele fizice care importă mărfuri supuse accizelor;
c) persoanele juridice sau fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător şi utilizează alcoolul etilic nedenaturat de la poziţiile tarifare 220710000 şi 220890910 în alte scopuri decât cele prevăzute la art.124 alin.(15) sau (16).

Ordin nr. 157, din 06.03.2020

Potrivit art.120 din Titlul IV al Codului fiscal, subiecţii impunerii cu accize sunt: a) antrepozitarul autorizat care produce şi/sau prelucrează mărfuri supuse accizelor pe teritoriul Republicii Moldova; b) persoanele juridice şi persoanele fizice care importă mărfuri supuse accizelor, cu excepţia mărfurilor specificate la art.124 alin.(1)-(3), (5), (7), (8) al aceluiaşi cod. Din categoria subiecţilor impunerii cu accize nu fac parte persoanele juridice şi persoanele fizice, care importă mărfuri: - de uz sau consum personal a căror valoare sau cantitate nu depăşeşte limita stabilită în legislaţia în vigoare. În cazul în care valoarea în vamă a mărfurilor depăşeşte limita neimpozabilă de 300 de euro pentru mărfurile introduse de către călătorii care folosesc transportul terestru sau de 430 de euro pentru mărfurile introduse de către călătorii care folosesc transportul aerian sau maritim, accizul se va calcula pornind de la valoarea mărfurilor în vamă, iar limita neimpozabilă menţionată nu micşorează valoarea impozabilă a acestora (art.124 alin.(1) CF); - în cadrul tranzacţiilor comerciale (B2C – de la business la consumator), prin intermediul trimiterilor poştale internaţionale în cazul în care mărfurile nu au caracter comercial, nu depăşesc limitele cantitative stabilite de legislaţie şi valoarea intrinsecă a acestora nu depăşeşte limita neimpozabilă de 200 de euro. În cazul în care mărfurile au caracter comercial, depăşesc limitele cantitative stabilite de legislaţie sau valoarea intrinsecă a acestora depăşeşte limita neimpozabilă de 200 de euro, acciza se va calcula pornind de la valoarea mărfurilor în vamă, iar limita neimpozabilă menţionată nu micşorează valoarea impozabilă a acestora. (art.124 alin. (11) CF); - definite ca ajutoare umanitare, în modul stabilit de Guvern (art.124 alin.(2) CF); - destinate folosinţei oficiale de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare acreditate în Republica Moldova, de reprezentanţele organizaţiilor internaţionale acreditate în Republica Moldova, destinate uzului sau consumului personal de către membrii personalului acestor misiuni diplomatice şi oficii consulare sau al reprezentanţelor organizaţiilor internaţionale, precum şi de către membrii familiilor lor care locuiesc împreună cu ei, cu excepţia cetăţenilor Republicii Moldova, precum şi a cetăţenilor străini şi apatrizi cu reşedinţa permanentă în Republica Moldova (art.124 alin.(21) CF); - mărfurile consumabile importate de forţa militară străină care desfăşoară aplicaţii militare temporare, destinate uzului sau consumului exclusiv al forţei militare şi al componentei civile. Lista mărfurilor consumabile se aprobă de către Ministerul Apărării al Republicii Moldova (art.124 alin.(22) CF); - destinate proiectelor de asistenţă tehnică, realizate pe teritoriul Republicii Moldova de către organizaţiile internaţionale şi ţările donatoare în limita tratatelor la care aceasta este parte. Lista tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte (art.124 alin.(3) lit. a) CF); - finanţate din contul împrumuturilor şi granturilor acordate Guvernului sau acordate cu garanţie de stat din contul împrumuturilor acordate de organismele financiare internaţionale (inclusiv din cota-parte a Guvernului), destinate realizării proiectelor respective, precum şi din contul granturilor acordate instituţiilor finanţate de la buget (art.124 alin.(3) lit. b) CF); - plasate şi livrate în magazinele duty-free şi comercializate de către acestea a mărfurilor supuse accizelor, precum şi introduse pe teritoriul vamal şi plasate sub regimurile vamale de tranzit, transformare sub control vamal, antrepozit vamal, sub destinaţiile vamale de distrugere, abandon în folosul statului. Mărfurile supuse accizelor plasate în destinaţia magazinul duty-free amplasat în zona intrării pe teritoriul Republicii Moldova, magazinul duty-free pentru deservirea corpului diplomatic, după comercializare, la încheierea destinaţiei vamale, sunt plasate sub regimul vamal de import cu perceperea drepturilor de import. (art.124 alin.(5) CF); - plasate în regimul vamal admiterea temporară (art.124 alin.(7) CF); - autohtone supuse accizelor, anterior exportate şi reintroduse, în termen de 3 ani, în aceeaşi stare, conform reglementărilor vamale (art.124 alin.(8) CF). [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.171 din 19.12.2019, în vigoare de la data 01.01.2020].

         Potrivit art.120 din Titlul IV al Codului fiscal, subiecţii impunerii cu accize sunt:   a) persoanele juridice şi persoanele fizice care prelucrează şi/sau fabrică mărfuri supuse accizelor pe teritoriul Republicii Moldova;       b) persoanele juridice şi persoanele fizice care importă mărfuri supuse accizelor, cu excepţia mărfurilor specificate la art.124 alin.(1)-(3), (5), (7), (8) al aceluiaşi cod.   Din categoria subiecţilor impunerii cu accize nu fac parte persoanele juridice şi persoanele fizice, care importă mărfuri:   - de uz sau consum personal a căror valoare sau cantitate nu depăşeşte limita stabilită în legislaţia în vigoare. În cazul în care valoarea în vamă a mărfurilor depăşeşte cuantumul neimpozabil de 300 euro, accizul se va calcula pornind de la valoarea mărfurilor în vamă, iar limita neimpozabilă menţionată nu micşorează valoarea impozabilă a acestora (art.124 alin.(1) CF);   - definite ca ajutoare umanitare, în modul stabilit de Guvern (art.124 alin.(2) lit. a) CF);   - destinate proiectelor de asistenţă tehnică, realizate pe teritoriul Republicii Moldova de către organizaţiile internaţionale şi ţările donatoare în limita tratatelor la care aceasta este parte. Lista tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte şi a proiectelor de asistenţă tehnică se stabileşte de Guvern (art.124 alin.(2) lit. b) CF);   - destinate folosinţei oficiale de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare acreditate în Republica Moldova, de reprezentanţele organizaţiilor internaţionale acreditate în Republica Moldova, destinate uzului sau consumului personal de către membrii personalului acestor misiuni diplomatice şi oficii consulare sau al reprezentanţelor organizaţiilor internaţionale, precum şi de către membrii familiilor lor care locuiesc împreună cu ei, cu excepţia cetăţenilor Republicii Moldova, precum şi a cetăţenilor străini şi apatrizi cu reşedinţa permanentă în Republica Moldova (art.124 alin.(21) CF);   - consumabile importate de forţa militară străină care desfăşoară aplicaţii militare temporare, destinate uzului sau consumului exclusiv al forţei militare şi al componentei civile. Lista mărfurilor consumabile se aprobă de către Ministerul Apărării al Republicii Moldova (art.124 alin.(22) CF);   - finanţate din contul împrumuturilor şi granturilor acordate Guvernului sau acordate cu garanţie de stat, din contul împrumuturilor acordate de organismele financiare internaţionale (inclusiv din cota-parte a Guvernului), destinate realizării proiectelor respective, precum şi din contul granturilor acordate instituţiilor finanţate de la buget, conform listei aprobate de Guvern (art.124 alin.(3) CF);  - plasate şi livrate în magazinele duty-free şi comercializate de către acestea precum şi introduse pe teritoriul vamal şi plasate sub regimurile vamale de tranzit, transformare sub control vamal, antrepozit vamal, sub destinaţiile vamale de distrugere, abandon în folosul statului (art.124 alin.(5) CF);  - plasate în regimul vamal admiterea temporară (art.124 alin.(7) CF);   - autohtone supuse accizelor, anterior exportate şi reintroduse, în termen de 3 ani, în aceeaşi stare, conform reglementărilor vamale (art.124 alin.(8) CF).   [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul art.120 şi art.124 din Titlul IV al Codului fiscal].

Ordin nr. 148, din 02.04.2024

În conformitate cu art.120 lit. a) și b) din Codul fiscal, în calitate de subiecţi ai impunerii cu accize sunt priviți antrepozitarii autorizați care produc şi/sau prelucrează mărfuri supuse accizelor pe teritoriul Republicii Moldova, precum și persoanele juridice şi persoanele fizice care importă mărfuri supuse accizelor.
Astfel, la momentul efectuării operaţiunilor de import, aceștia reprezintă subiecţi impozabili cu accize cu toate repercusiunile ce reiese din acest fapt - calcularea şi achitarea Serviciului vamal a accizelor aferente mărfurilor importate.
Totodată, în partea ce ţine de obligaţiunea persoanelor respective de a se înregistra ca subiecţi ai impunerii cu accize este de menţionat, că în condiţiile acţiunii art.126 alin.(1) din Codul fiscal, persoanele juridice şi persoanele fizice care preconizează să se ocupe sau care se ocupă cu prelucrarea şi/sau fabricarea mărfurilor supuse accizelor sînt obligate să primească certificatul de acciz de modelul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat, pînă a începe desfăşurarea activităţii în cauză.
Prin urmare, obligaţia de înregistrare ca plătitor a accizelor de către persoanele juridice şi fizice ce efectuează doar operaţiuni de import a mărfurilor accizate cu comercializarea lor ulterioară pe teritoriul republicii lipseşte.

        Ordin nr. 54, din 05.02.2018
În conformitate cu art.120 lit. a) și b) din Codul fiscal, în calitate de subiecţi ai impunerii cu accize sunt priviți antrepozitarii autorizați care produc şi/sau prelucrează mărfuri supuse accizelor pe teritoriul Republicii Moldova, precum și persoanele juridice şi persoanele fizice care importă mărfuri supuse accizelor, cu excepţia cazurilor stabilite la art.124 alin.(1) - (3), (5), (7), (8) al aceluiaşi cod.
        Astfel, la momentul efectuării operaţiunilor de import, aceștia reprezintă subiecţi impozabili cu accize cu toate repercusiunile ce reiese din acest fapt - calcularea şi achitarea Serviciului vamal a accizelor aferente mărfurilor importate.
        Totodată, în partea ce ţine de obligaţiunea persoanelor respective de a se înregistra ca subiecţi ai impunerii cu accize este de menţionat, că în condiţiile acţiunii art.126 alin.(1) din Codul fiscal, persoanele juridice şi persoanele fizice care preconizează să se ocupe sau care se ocupă cu prelucrarea şi/sau fabricarea mărfurilor supuse accizelor sînt obligate să primească certificatul de acciz de modelul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat, pînă a începe desfăşurarea activităţii în cauză.
        Prin urmare, obligaţia de înregistrare ca plătitor a accizelor de către persoanele juridice şi fizice ce efectuează doar operaţiuni de import a mărfurilor accizate cu comercializarea lor ulterioară pe teritoriul republicii lipseşte.

        În conformitate cu art.120 lit.b) din Codul fiscal în calitate de subiecţi ai impunerii cu accize sînt privite persoanele juridice şi persoanele fizice care importă mărfuri supuse accizelor, cu excepţia cazurilor stabilite la art.124 alin.(1)-(3), (5), (7), (8) din Codul fiscal. Astfel, la momentul efectuării operaţiunii de import ei reprezintă subiecţi impozabili cu accize cu toate repercusiunile ce reiese din acest fapt - calcularea şi achitarea Serviciului vamal a accizelor aferente mărfurilor importate. Totodată, în partea ce ţine de obligaţiunea persoanelor respective de a se înregistra ca subiecţi ai impunerii cu accize este de menţionat că în condiţiile acţiunii art.126 (1) din Codul fiscal persoanele juridice şi persoanele fizice care preconizează să se ocupe sau care se ocupă cu prelucrarea şi/sau fabricarea mărfurilor posibile impunerii cu accize sînt obligate să primească certificatul de acciz de modelul stabilit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, pînă a începe desfăşurarea activităţii în cauză. Astfel, obligaţia de înregistrare ca plătitor a accizelor de catre persoanele juridice şi fizice ce efectuează doar operaţiuni de import a mărfurilor accizate cu comercializarea lor ulterioară pe teritoriul republicii lipseşte.

Ordin nr. 210, din 08.04.2011

În conformitate cu art.120 din Codul fiscal în calitate de subiecţi impozabili cu accize sînt privite  persoanele juridice şi persoanele fizice care prelucrează şi/sau fabrică mărfuri supuse accizelor pe teritoriul Republicii Moldova sau care importă mărfuri supuse accizelor. Dat fiind faptul că comerţul sau reparaţia mărfurilor accizate nu constituie nici o acţiune din cele specificate la art.120 persoanele juridice şi persoanele fizice care desfăşoară astfel de activităţi nu fac parte din categoria subiecţilor impunerii cu accize.

news-events