Impozitul privat

Ordin nr. 183, din 06.06.2023

    În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1) din Legea bugetului de stat pentru anul 2023 nr. 359 din 22.12.2022, impozitul privat reprezintă o plată unică ce se percepe la efectuarea tranzacțiilor cu bunuri proprietate publică în procesul de privatizare, indiferent de tipul mijloacelor folosite.

Ordin nr. 183, din 06.06.2023

     În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) din Legea bugetului de stat pentru anul 2023 nr. 359 din 22.12.2022, subiecți ai impunerii cu impozit privat sunt persoanele juridice şi persoanele fizice din Republica Moldova, precum şi persoanele juridice şi persoanele fizice străine cărora, în procesul de privatizare, li se dau în proprietate privată bunuri proprietate publică.

Ordin nr. 183, din 06.06.2023

     În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (3) din Legea bugetului de stat pentru anul 2023 nr. 359 din 22.12.2022, obiecte ale impunerii cu impozit privat sunt bunurile proprietate publică, inclusiv acțiunile.

Ordin nr. 183, din 06.06.2023

    În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (4) din Legea bugetului de stat pentru anul 2023 nr. 359 din 22.12.2022, cota impozitului privat se stabilește la 1% din valoarea de achiziție a bunurilor proprietate publică supuse privatizării, inclusiv din valoarea acțiunilor supuse privatizării.

Ordin nr. 183, din 06.06.2023

    În sensul art. 2 din Legea nr. 121 din 04.05.2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietății publice (în continuare Lege), deetatizare a proprietății publice reprezintă activitate care include transmiterea patrimoniului public în proprietate privată în condițiile prezentei legi (privatizare).
    Bun pasibil de privatizare constituie pachet de acțiuni, parte (cotă) socială, bun imobil distinct, încăperi nelocuibile, complex de bunuri imobile, teren, alte bunuri care se află în domeniul privat al proprietății publice.
   În conformitate cu art. 22 alin. (1) din Lege, obiect al privatizării pot fi următoarele bunuri proprietate publică:
a) pachetele de acţiuni;
b) părţile sociale;
c) încăperile nelocuibile;
d) construcţiile nefinalizate;
d1) întreprinderile de stat/municipale, ca complexe patrimoniale unice;
e) bunurile imobile, mobile și complexele de bunuri;
f) terenurile aferente bunurilor care se privatizează sau bunurilor private, inclusiv terenurile pentru construcţii, cu excepţia celor nominalizate la art. 53 alin. (5);
g) locuințele ajunse în proprietatea statului ca rezultat al moștenirii vacante.
    În condițiile prevederilor art. 23 din Lege, privatizarea poate fi efectuată prin vânzare la licitație cu strigare/electronica și vânzare la licitație cu reducere/electronica.
    Finanțarea procesului de privatizare a bunurilor proprietate publică se efectuează din bugetul de stat și bugetele locale, în limitele alocațiilor aprobate prin legea/decizia bugetară anuală (art.58 alin.(1) din Lege).
   În acest sens, potrivit prevederilor art.9 din Legea Bugetului de stat pentru anul 2023 nr.359 din 22.12.2022, impozitul privat reprezintă o plată unică ce se percepe la efectuarea tranzacțiilor cu bunuri proprietate publică în procesul de privatizare, indiferent de tipul mijloacelor folosite.
    Subiecți ai impunerii cu impozit privat sunt persoanele juridice și persoanele fizice din Republica Moldova, precum și persoanele juridice și persoanele fizice străine cărora, în procesul de privatizare, li se dau în proprietate privată bunuri proprietate publică.
    Obiecte ale impunerii cu impozit privat sunt bunurile proprietate publică, inclusiv acțiunile.
    Cota impozitului privat se stabilește la 1% din valoarea de achiziție a bunurilor proprietate publică supuse privatizării, inclusiv din valoarea acțiunilor supuse privatizării.
    Astfel, dacă bunul proprietate publică care se vinde prin licitație constituie obiect al privatizării, atunci la achiziționarea acestuia se va percepe impozit privat în mărime de 1% din valoarea de achiziție a bunului supus privatizării.

news-events