Ordinul SFS nr. 164 din 19-04-2022

  • 40 Regulile speciale de aplicare a legislației fiscale urmare a stării de urgență
  • 40.5

    Aplicarea adaosului comercial limitat în contextul stării de urgență 

Care este modul de identificare a produselor social importante specificate în Dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale nr.2 din 25.02.2022, pentru care adaosul comercial este limitat ?
    Identificare corectă a produselor social importante specificate în Dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale nr.2 din 25.02.2022 se efectuează conform denumirii produsului și descrierii din Dispoziție.
     Totodată, menționăm că pozițiile tarifare specificate pentru fiecare produs în corespundere cu pozițiile tarifare din Nomenclatura combinată a mărfurilor, aprobată prin Legea nr.172/2014, servesc drept suport în scopul identificării produselor pentru care se aplică adaosul comercial limitat.
     Temei:(Scrisorile Ministerului Economiei nr.06/2-744 din 15.03.2022 și nr.06/2-897 din 30.03.2022)
news-events