Ordinul SFS nr. 251 din 03-06-2022

  • 28 Taxa pe valoarea adaugată
  • 28.21 Deducerea sumei TVA pentru marfurile, serviciile procurate

28.21.50

Se atribuie oare la deduceri suma TVA aferentă bunurilor ce au constituit deşeuri, în partea ce nu depășește limitele aprobate de către conducătorul întreprinderii?
În conformitate cu prevederile Legii privind deșeurile nr.209 din 29 iulie 2016, deșeu reprezintă orice substanță sau obiect pe care deținătorul îl aruncă sau are intenția ori obligația să îl arunce.
De asemenea, potrivit pct. 7 din Regulamentul privind inventarierea, aprobat prin Ordinului Ministrului Finanțelor nr.60 din 29 mai 2012, perisabilitatea naturală reprezintă pierderi de bunuri în limita normelor stabilite de legislație şi de conducătorul entității.
În conformitate cu art.102 alin.(1) CF, în cazul achitării TVA la buget, subiecților impozabili, înregistrați în calitate de plătitori ai TVA, li se permite deducerea sumei TVA, achitată sau care urmează a fi achitată furnizorilor plătitori ai TVA, pe valorile materiale, serviciile procurate (inclusiv transmise în cadrul realizării contractului de comision) pentru efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfășurării activității de întreprinzător.
Concomitent, potrivit alin.(8) al aceluiași articol, suma TVA, achitată sau care urmează a fi achitată, pe valorile materiale, serviciile procurate care nu sunt folosite pentru desfășurarea activității de întreprinzător, pe mărfurile procurate care, în procesul activității de întreprinzător, au fost sustrase sau au constituit deșeuri și perisabilități naturale peste limitele lunare stabilite de conducător, precum și pe valoarea care nu a fost supusă amortizării mijloacelor fixe casate, nu se deduce și se raportează la costurile sau cheltuielile perioadei.  
Reieșind din cele expuse, în condițiile acțiunii articolelor menționate din Codul fiscal, dacă mărfurile (produsele) procurate care își pierd calitățile de consum, subiectul impozabil are dreptul la deducerea sumei TVA aferentă cantității ce nu depășește limitele aprobate de către conducătorul întreprinderii.
 (Temei: scrisoarea explicativă a Ministerului Finanțelor nr.15/1-06/269 din 01.11.2021)
news-events