Ordinul SFS nr. 267 din 17-06-2022

  • 29 Impozitul pe venit
  • 29.1 Persoane juridice şi fizice ce practică activitate de întreprinzător
  • 29.1.9 Regimul fiscal în cazul modificărilor capitalului social

29.1.9.1

Urmează a fi supusă impozitării majorarea capitalului social din contul contribuţiilor cu active?
     Nu, în conformitate cu prevederile art. 55 alin. (1) din Codul fiscal, contribuţiile cu active la capitalul agentului economic în schimbul cotei de participaţie în capitalul lui nu sînt supuse impozitării.
      Totodată nu sînt supuse impozitării, contribuţiile suplimentare ale fondatorilor, asociaţilor, acţionarilor sau membrilor entităţii, efectuate în calitate de aport pentru acoperirea pierderilor suportate în perioadele de gestiune precedente.
news-events