Ordinul SFS nr. 484 din 21-12-2023

  • 28 Taxa pe valoarea adaugată
  • 28.21 Deducerea sumei TVA pentru marfurile, serviciile procurate

28.21.38

Când apare dreptul la deducerea TVA aferentă importului de servicii?
  În conformitate cu prevederile art.102 alin.(1) din Codul fiscal, se permite deducerea TVA la serviciile importate, procurate de către subiecții impozabili pentru efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfășurării activității de întreprinzător, pentru sumele TVA calculate aferente serviciilor de import.
  Prin urmare, dreptul la deducere a sumelor TVA survine în perioada fiscală în care a avut loc calcularea TVA aferentă serviciilor de import.
news-events