Ordinul SFS nr. 491 din 26-12-2023

  • 29 Impozitul pe venit
  • 29.4 Impozitarea nerezidenţilor

29.4.50

Trebuie de reținut impozitul pe venit din plățile suportate de către un agent economic rezident al Republicii Moldova în favoarea persoanei fizice nerezidente, sub formă de plăți pentru cazare, transport, hrană, oferite în cadrul executării de către nerezident a contractului de prestări servicii, contractului de muncă sau alt contract civil?

      Potrivit art. 70 alin. (1) din Codul fiscal nr.1163/1997, nerezidenții care obțin venituri impozabile din Republica Moldova au obligația de a plăti impozit determinat conform modului stabilit de Capitolul 11 Titlul II din Codul fiscal, iar veniturile acestora, indiferent dacă sunt primite în Republica Moldova sau în străinătate, se consideră veniturile indicate la art. 71 alin. (1) din Codul fiscal.
       Totodată, impozitul pe venit la sursa de plată se reține de la nerezidenți indiferent de forma și locul achitării venitului (art. 73 alin. (5) din Codul fiscal).
     Prin urmare, în cazul în care plățile suportate de către un agent economic rezident în favoarea persoanei fizice nerezidente sub formă de plăți pentru cazare, transport, hrană sunt asociate activităților generatoare de venituri prevăzute la art. 71 alin. (1) din Codul fiscal, cu excepția celor de la alin. (1) lit. a) din articolul menționat, regimul fiscal aplicat acestora va fi cel general stabilit, plătitorul având obligația de calculare și achitare a impozitului pe venit.
(Temei: scrisoarea Ministerului Finanțelor nr.15/2-14/261 din 4 octombrie 2023)

news-events