Ordinul SFS nr. 504 din 28-12-2023

 • 8 Taxele rutiere
 • 8.7 Taxa pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonele de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere şi a obiectivelor comercial-economice
 • 8.7.3 Obiectul impunerii

8.7.3.1

Care este obiectul impunerii cu taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere şi a obiectivelor comercial-economice?

     Obiect al impunerii cu taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere şi a obiectivelor comercial-economice sunt proiectele de amplasare în zona de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor a obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere precum şi obiectivele comercial-economice, amplasate în zona de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor, inclusiv pe terenuri proprietate a subiectului impunerii: staţii de alimentare cu combustibil, staţii de deservire tehnică, puncte de vulcanizare, tarabe, unităţi de comerţ cu amănuntul, întreprinderi de alimentaţie publică, structuri de primire turistică cu funcţii de cazare şi de servire a mesei, obiective comercial-economice. (art. 363 al Codului fiscal).
(Modificare în baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificărilor efectuate prin Legea nr. 356 din 29.12.2022 pentru modificarea unor acte normative (în vigoare 01.01.2023), Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 456-459 art. 813 din 30.12.2022)

 • 8 Taxele rutiere
 • 8.7 Taxa pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonele de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere şi a obiectivelor comercial-economice
 • 8.7.7 Darea de seamă

8.7.7.1

Cine prezintă Darea de seamă privind taxa pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere și a obiectivelor comercial-economice?

    Darea de seamă privind taxa pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere și a obiectivelor comercial-economice, se prezintă de către persoanele fizice şi persoanele juridice care solicită autorizaţie pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere şi a obiectivelor comercial-economice în zona drumului public şi/sau zonele de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor, conform art. 362 al Codului fiscal.
(Modificare în baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificărilor efectuate prin Legea nr. 356 din 29.12.2022 pentru modificarea unor acte normative (în vigoare 01.01.2023), Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 456-459 art. 813 din 30.12.2022)

 • 8 Taxele rutiere
 • 8.7 Taxa pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonele de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere şi a obiectivelor comercial-economice
 • 8.7.4 Cotele impunerii

8.7.4.1

Care sunt cotele taxei pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere şi a obiectivelor comercial-economice?

    Cotele taxei pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere şi a obiectivelor comercial-economice sunt stabilite în anexa nr. 6 la Titlul IX “Taxele rutiere” al Codului fiscal (art. 364 al Codului fiscal).
(Modificare în baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificărilor efectuate prin Legea nr. 356 din 29.12.2022 pentru modificarea unor acte normative (în vigoare 01.01.2023), Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 456-459 art. 813 din 30.12.2022)

 • 8 Taxele rutiere
 • 8.7 Taxa pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonele de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere şi a obiectivelor comercial-economice
 • 8.7.5 Calcularea taxei

8.7.5.1

Care este perioada fiscală pentru care se calculează taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere şi a obiectivelor comercial-economice?

    Perioada fiscală pentru care se calculează taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din fara perimetrului localităţilor pentru pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere şi a obiectivelor comercial-economice este anul calendaristic (art. 365 al Codului fiscal).
(Modificare în baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificărilor efectuate prin Legea nr. 356 din 29.12.2022 pentru modificarea unor acte normative (în vigoare 01.01.2023), Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 456-459 art. 813 din 30.12.2022)

 • 8 Taxele rutiere
 • 8.7 Taxa pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonele de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere şi a obiectivelor comercial-economice
 • 8.7.5 Calcularea taxei

8.7.5.2

Cine calculează taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere şi a obiectivelor comercial-economice?

    Taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere şi a obiectivelor comercial-economice se va calcula de către:
- organul abilitat al administraţiei publice centrale - pentru perioada fiscală în care a fost solicitată autorizaţia de amplasare a obiectivului de prestare a serviciilor rutiere şi obiectivului comercial-economic (art. 366 alin. 3 al Codului fiscal);
- subiecţii impunerii - deţinători ai autorizaţiilor pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere şi a obiectivelor comercial-economice - pentru perioadele fiscale următoare după ce au fost obţinute autorizaţiile de amplasare a obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere şi a obiectivelor comercial-economice (art. 366 alin. 4 al Codului fiscal).
(Modificare în baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificărilor efectuate prin Legea nr. 356 din 29.12.2022 pentru modificarea unor acte normative (în vigoare 01.01.2023), Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 456-459 art. 813 din 30.12.2022)

 • 8 Taxele rutiere
 • 8.7 Taxa pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonele de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere şi a obiectivelor comercial-economice
 • 8.7.2 Subiecţii impunerii

8.7.2.1

Cine sunt subiecţi ai impunerii cu taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere şi a obiectivelor comercial-economice?

   Subiecţi ai impunerii cu taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere şi a obiectivelor comercial-economice sunt persoanele fizice şi persoanele juridice care solicită autorizaţie pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere şi a obiectivelor comercial-economice în zona de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor (art. 362 al Codului fiscal).
(Modificare în baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificărilor efectuate prin Legea nr. 356 din 29.12.2022 pentru modificarea unor acte normative (în vigoare 01.01.2023), Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 456-459 art. 813 din 30.12.2022)

news-events