Ordinul SFS nr. 505 din 28-12-2023

 • 6 Taxele locale
 • 6.3 Taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale
 • 6.3.6 Darea de seamă

6.3.6.1

Cînd se declară obligațiile fiscale aferente taxei de organizare a licitațiilor și loteriilor pe teritoriul unității administrativ-teritoriale?

    Subiecții impunerii cu taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale (cu excepția întreprinzătorilor individuali, gospodăriilor țărănești (de fermier) al căror număr mediu anual de salariați, pe parcursul perioadei fiscale, nu depășește 3 unități și care nu sunt înregistrați ca plătitori de TVA) prezintă trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar o dare de seamă pe taxele locale, care include și taxa de organizare a licitațiilor și loteriilor pe teritoriul unității administrative-teritoriale (art. 292 alin. (1) al Codului fiscal, Anexa la titlul VII al Codului fiscal).
    Darea de seamă pe taxele locale se prezintă în baza formularului ”Forma TL 13”, aprobat prin Ordinul IFPS nr. 1603/2012 ”Privind aprobarea formularelor tipizate ale Dării de seamă pe taxele locale (Forma TL 13) și a instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare a acesteia”.
    Întreprinzătorii individuali, gospodăriile țărănești (de fermier) al căror număr mediu anual de salariați, pe parcursul perioadei fiscale, nu depășește 3 unități și care nu sunt înregistrați ca plătitori de TVA prezintă, în termen de pînă la 25 martie al anului următor anului fiscal de gestiune, o dare de seamă unificată (Forma UNIF21), care cuprinde, la fel, și taxa de organizare a licitațiilor și loteriilor pe teritoriul unității administrative-teritoriale (art. 292 alin. (1) al Codului fiscal).
    Forma UNIF21 este aprobată prin Ordin SFS nr. 370 din 24.07.2020 „Privind aprobarea Dării de seamă fiscale unificate (Declarație) (Forma UNIF21).

 • 6 Taxele locale
 • 6.6 Taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii
 • 6.6.7 Darea de seamă

6.6.7.1

Care este termenul de prezentare a dării de seamă fiscale aferente taxei pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii?

   Subiecții impunerii cu taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii (cu excepția întreprinzătorilor individuali, gospodăriilor țărănești (de fermier) al căror număr mediu anual de salariați, pe parcursul perioadei fiscale, nu depășește 3 unități și care nu sunt înregistrați ca plătitori de TVA) prezintă trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar o dare de seamă pe taxele locale, care include și taxa pentru unitățile de comerț și/sau de prestări servicii (art. 292 alin. (1) al Codului fiscal, Anexa la titlul VII al Codului fiscal).
   Darea de seamă pe taxele locale se prezintă în baza formularului ”Forma TL 13”, aprobat prin Ordinul IFPS nr. 1603/2012 ”Privind aprobarea formularelor tipizate ale Dării de seamă pe taxele locale (Forma TL 13) și a instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare a acesteia”.
   Întreprinzătorii individuali, gospodăriile țărănești (de fermier) al căror număr mediu anual de salariați, pe parcursul perioadei fiscale, nu depășește 3 unități și care nu sunt înregistrați ca plătitori de TVA prezintă, în termen de pînă la 25 martie al anului următor anului fiscal de gestiune, o dare de seamă unificată (Forma UNIF21), care cuprinde, la fel, și taxa pentru unitățile de comerț și/sau de prestări servicii (art. 292 alin. (1) al Codului fiscal).
    Forma UNIF21 este aprobată prin Ordin SFS nr. 370 din 24.07.2020 „Privind aprobarea Dării de seamă fiscale unificate (Declarație) (Forma UNIF21).

 • 6 Taxele locale
 • 6.9 Taxa balneară
 • 6.9.6 Darea de seamă

6.9.6.1

Care este termenul de prezentare a dării de seamă fiscale aferente taxei balneare?

    Subiecții impunerii cu taxa balneară (cu excepția întreprinzătorilor individuali, gospodăriilor țărănești (de fermier) al căror număr mediu anual de salariați, pe parcursul perioadei fiscale, nu depășește 3 unități și care nu sunt înregistrați ca plătitori de TVA) prezintă trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar o dare de seamă pe taxele locale, care include și taxa balneară (art. 292 alin. (1) al Codului fiscal, Anexa la titlul VII al Codului fiscal).
    Darea de seamă pe taxele locale se prezintă în baza formularului ”Forma TL 13”, aprobat prin Ordinul IFPS nr. 1603/2012 ”Privind aprobarea formularelor tipizate ale Dării de seamă pe taxele locale (Forma TL 13) și a instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare a acesteia”.
    Întreprinzătorii individuali, gospodăriile țărănești (de fermier) al căror număr mediu anual de salariați, pe parcursul perioadei fiscale, nu depășește 3 unități și care nu sunt înregistrați ca plătitori de TVA prezintă, în termen de pînă la 25 martie al anului următor anului fiscal de gestiune, o dare de seamă unificată (Forma UNIF21), care cuprinde, la fel, și taxa balneară (art. 292 alin. (1) al Codului fiscal).
     Forma UNIF21 este aprobată prin Ordin SFS nr. 370 din 24.07.2020 „Privind aprobarea Dării de seamă fiscale unificate (Declarație) (Forma UNIF21).

 • 6 Taxele locale
 • 6.4 Taxa de plasare (amplasare) a publicității (reclamei)
 • 6.4.7 Darea de seamă

6.4.7.1

Care este termenul de prezentare a dării de seamă fiscale aferente taxei de plasare (amplasare) a publicității (reclamei)?

    Subiecții impunerii cu taxa de plasare (amplasare) a publicității (reclamei) (cu excepția întreprinzătorilor individuali, gospodăriilor țărănești (de fermier) al căror număr mediu anual de salariați, pe parcursul perioadei fiscale, nu depășește 3 unități și care nu sunt înregistrați ca plătitori de TVA) prezintă trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar o dare de seamă pe taxele locale, care include și taxa de plasare (amplasare) a publicității (reclamei) (art. 292 alin. (1) al Codului fiscal, Anexa la titlul VII al Codului fiscal).
    Darea de seamă pe taxele locale se prezintă în baza formularului ”Forma TL 13”, aprobat prin Ordinul IFPS nr. 1603/2012 ”Privind aprobarea formularelor tipizate ale Dării de seamă pe taxele locale (Forma TL 13) și a instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare a acesteia”.
     Întreprinzătorii individuali, gospodăriile țărănești (de fermier) al căror număr mediu anual de salariați, pe parcursul perioadei fiscale, nu depășește 3 unități și care nu sunt înregistrați ca plătitori de TVA prezintă, în termen de pînă la 25 martie al anului următor anului fiscal de gestiune, o dare de seamă unificată (Forma UNIF21), care cuprinde, la fel, și taxa de plasare (amplasare) a publicității (reclamei) (art. 292 alin. (1) al Codului fiscal).
     Forma UNIF21 este aprobată prin Ordin SFS nr. 370 din 24.07.2020 „Privind aprobarea Dării de seamă fiscale unificate (Declarație) (Forma UNIF21).

 • 6 Taxele locale
 • 6.2 Taxa pentru amenajarea teritoriului
 • 6.2.6 Darea de seamă

6.2.6.2

Cînd se declară obligațiile fiscale aferente taxei pentru amenajarea teritoriului?

    Subiecții impunerii cu taxa pentru amenajarea teritoriului (cu excepția întreprinzătorilor individuali, gospodăriilor țărănești (de fermier) al căror număr mediu anual de salariați, pe parcursul perioadei fiscale, nu depășește 3 unități și care nu sunt înregistrați ca plătitori de TVA) prezintă trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar o dare de seamă pe taxele locale, care include și taxa pentru amenajarea teritoriului (art. 292 alin. (1) al Codului fiscal, Anexa la titlul VII al Codului fiscal).
    Darea de seamă pe taxele locale se prezintă conform formularului ”Forma TL 13”, aprobat prin Ordinul IFPS nr. 1603/2012 ”Privind aprobarea formularelor tipizate ale Dării de seamă pe taxele locale (Forma TL 13) și a instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare a acesteia”.
    Întreprinzătorii individuali, gospodăriile țărănești (de fermier) al căror număr mediu anual de salariați, pe parcursul perioadei fiscale, nu depășește 3 unități și care nu sunt înregistrați ca plătitori de TVA prezintă, în termen de pînă la 25 martie al anului următor anului fiscal de gestiune, o dare de seamă unificată (Forma UNIF21) care cuprinde, la fel, și taxa pentru amenajarea teritoriului (art. 292 alin. (1) al Codului fiscal).
    Forma UNIF21 este aprobată prin Ordinul SFS nr. 370 din 24.07.2020 „Privind aprobarea Dării de seamă fiscale unificate (Declarație) (Forma UNIF21).

 • 6 Taxele locale
 • 6.2 Taxa pentru amenajarea teritoriului
 • 6.2.6 Darea de seamă

6.2.6.6

Cum se completează formularul dării de seamă pe taxele locale în partea ce ține de taxa pentru amenajarea teritoriului?

    Formularul dării de seamă pe taxele locale în partea ce ține de taxa pentru amenajarea teritoriului (Forma TL13) se completează conform Instrucțiunii privind modul de întocmire şi prezentare a acesteia, aprobate prin Ordinul IFPS nr.1603 din 20 decembrie 2012 ”Privind aprobarea formularelor tipizate ale Dării de seamă pe taxele locale (Forma TL 13) și a instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare a acesteia”.
     Formularul dării de seamă fiscale unificate (Declarație) (Forma UNIF21) se completează conform anexei nr. 2 la Ordinul SFS nr. 370 din 24.07.2020 ,,Modul de completare a Dării de seamă fiscale unificate (Forma UNIF21)”.

 • 6 Taxele locale
 • 6.2 Taxa pentru amenajarea teritoriului
 • 6.2.6 Darea de seamă

6.2.6.8

Întrebare transmisă în arhivă.
 • 6 Taxele locale
 • 6.7 Taxa de piaţă
 • 6.7.7 Darea de seamă

6.7.7.1

Care este termenul de prezentare a dării de seamă fiscale aferente taxei de piață?

    Subiecții impunerii cu taxa de piață (cu excepția întreprinzătorilor individuali, gospodăriilor țărănești (de fermier) al căror număr mediu anual de salariați, pe parcursul perioadei fiscale, nu depășește 3 unități și care nu sunt înregistrați ca plătitori de TVA) prezintă trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar o dare de seamă pe taxele locale, care include și taxa de piață (art. 292 alin. (1) al Codului fiscal, Anexa la titlul VII al Codului fiscal).
   Darea de seamă pe taxele locale se prezintă în baza formularului ”Forma TL 13”, aprobat prin Ordinul IFPS nr. 1603/2012 ”Privind aprobarea formularelor tipizate ale Dării de seamă pe taxele locale (Forma TL 13) și a instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare a acesteia”.
   Întreprinzătorii individuali, gospodăriile țărănești (de fermier) al căror număr mediu anual de salariați, pe parcursul perioadei fiscale, nu depășește 3 unități și care nu sunt înregistrați ca plătitori de TVA prezintă, în termen de pînă la 25 martie al anului următor anului fiscal de gestiune, o dare de seamă unificată (Forma UNIF21), care cuprinde, la fel, și taxa de piață (art. 292 alin. (1) al Codului fiscal).
    Forma UNIF21 este aprobată prin Ordin SFS nr. 370 din 24.07.2020 „Privind aprobarea Dării de seamă fiscale unificate (Declarație) (Forma UNIF21).

 • 6 Taxele locale
 • 6.5 Taxa de aplicare a simbolicii locale
 • 6.5.7 Darea de seamă

6.5.7.1

Care este termenul de prezentare a dării de seamă fiscală aferente taxei de aplicare a simbolicii locale?

     Subiecții impunerii cu taxa de aplicare a simbolicii locale (cu excepția întreprinzătorilor individuali, gospodăriilor țărănești (de fermier) al căror număr mediu anual de salariați, pe parcursul perioadei fiscale, nu depășește 3 unități și care nu sunt înregistrați ca plătitori de TVA) prezintă trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar o dare de seamă pe taxele locale, care include și taxa de aplicare a simbolicii locale (art. 292 alin. (1) al Codului fiscal, Anexa la titlul VII al Codului fiscal).
    Darea de seamă pe taxele locale se prezintă în baza formularului ”Forma TL 13”, aprobat prin Ordinul IFPS nr. 1603/2012 ”Privind aprobarea formularelor tipizate ale Dării de seamă pe taxele locale (Forma TL 13) și a instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare a acesteia”.
    Întreprinzătorii individuali, gospodăriile țărănești (de fermier) al căror număr mediu anual de salariați, pe parcursul perioadei fiscale, nu depășește 3 unități și care nu sunt înregistrați ca plătitori de TVA prezintă, în termen de pînă la 25 martie al anului următor anului fiscal de gestiune, o dare de seamă unificată (Forma UNIF21), care cuprinde, la fel, și taxa de aplicare a simbolicii locale (art. 292 alin. (1) al Codului fiscal).
    Forma UNIF21 este aprobată prin Ordin SFS nr. 370 din 24.07.2020 „Privind aprobarea Dării de seamă fiscale unificate (Declarație) (Forma UNIF21).

 • 6 Taxele locale
 • 6.6 Taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii
 • 6.6.2 Subiecţii impunerii

6.6.2.4

Apar ca subiecţi ai impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau prestări servicii persoanele care prestează servicii de închiriere a îmbrăcămintei?

    Persoanele care prestează servicii de închiriere a îmbrăcămintei sunt subiecţi ai impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau prestări servicii.
  Obiecte ale impunerii cu taxa respectivă, potrivit art. 291 alin. (1) lit. e) din Codul fiscal, sunt unităţile care, conform Clasificatorului Activităţilor din Economia Moldovei, corespund activităţilor expuse în anexa nr. 1 la Legea nr. 231/2010 cu privire la comerţul interior.
  Clasa 77.29 ”Activităţi de închiriere de alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.” a Clasificatorului Activităţilor din Economia Moldovei, care cuprinde și serviciile de închiriere a îmbrăcămintei, se include în anexa respectivă.

 • 6 Taxele locale
 • 6.6 Taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii
 • 6.6.2 Subiecţii impunerii

6.6.2.2

Apar ca subiecţi ai impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau prestări servicii persoanele care prestează servicii de restaurare şi regenerare a anvelopelor?

     Persoanele care prestează servicii de restaurare și regenerare a anvelopelor sunt subiecţi ai impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau prestări servicii.
   Obiecte ale impunerii cu taxa respectivă, potrivit art. 291 alin. (1) lit. e) din Codul fiscal, sunt unităţile care, conform Clasificatorului Activităţilor din Economia Moldovei, corespund activităţilor expuse în anexa nr. 1 la Legea nr. 231/2010 cu privire la comerţul interior.
    Clasa 45.20 ”Întreținerea și repararea autovehiculelor” a Clasificatorului Activităţilor din Economia Moldovei, care cuprinde și serviciile de restaurare și regenerare a anvelopelor, se include în anexa respectivă.

 • 6 Taxele locale
 • 6.6 Taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii
 • 6.6.2 Subiecţii impunerii

6.6.2.3

Apar ca subiecţi ai impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau prestări servicii persoanele care prestează servicii de reparaţie a îmbrăcămintei?

    Persoanele care prestează servicii de reparaţie a îmbrăcămintei sunt subiecţi ai impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau prestări servicii.
  Obiecte ale impunerii cu taxa respectivă, potrivit art. 291 alin. (1) lit. e) din Codul fiscal, sunt unităţile care, conform Clasificatorului Activităţilor din Economia Moldovei, corespund activităţilor expuse în anexa nr. 1 la Legea nr. 231/2010 cu privire la comerţul interior.
   Clasa 95.29 ”Repararea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.” a Clasificatorului Activităţilor din Economia Moldovei, care cuprinde și serviciile de reparație a îmbrăcămintei, se include în anexa respectivă.

 • 6 Taxele locale
 • 6.6 Taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii
 • 6.6.2 Subiecţii impunerii

6.6.2.6

Apar ca subiecţi ai impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau prestări servicii persoanele care practică activităţi de pompe funebre şi acordă servicii similare?

    Persoanele care practică activități de pompe funebre și acordă servicii similare sunt subiecţi ai impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau prestări servicii.
  Obiecte ale impunerii cu taxa respectivă, potrivit art. 291 alin. (1) lit. e) din Codul fiscal, sunt unităţile care, conform Clasificatorului Activităţilor din Economia Moldovei, corespund activităţilor expuse în anexa nr. 1 la Legea nr. 231/2010 cu privire la comerţul interior.
   Clasa 96.03 ”Activități de pompe funebre și similare” a Clasificatorului Activităţilor din Economia Moldovei se include în anexa respectivă.
   Totodată, conform art. 295 lit. g) din Codul fiscal, categoria respectivă de subiecți este scutită de plata taxei respective, iar darea de seamă se prezintă pe principii generale.

 • 6 Taxele locale
 • 6.16 Taxa pentru dispozitivele publicitare
 • 6.16.8 Darea de seama

6.16.8.2

Care este termenul de prezentare a dării de seamă fiscale aferente taxei pentru dispozitivele publicitare?

   Subiecții impunerii cu taxa pentru dispozitivele publicitare (cu excepția întreprinzătorilor individuali, gospodăriilor țărănești (de fermier) al căror număr mediu anual de salariați, pe parcursul perioadei fiscale, nu depășește 3 unități și care nu sunt înregistrați ca plătitori de TVA) prezintă trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar o dare de seamă pe taxele locale, care include și taxa pentru dispozitivele publicitare (art. 292 alin. (1) al Codului fiscal, Anexa la titlul VII al Codului fiscal).
    Darea de seamă pe taxele locale se prezintă în baza formularului ”Forma TL 13”, aprobat prin Ordinul IFPS nr. 1603/2012 ”Privind aprobarea formularelor tipizate ale Dării de seamă pe taxele locale (Forma TL 13) și a instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare a acesteia”.
    Întreprinzătorii individuali, gospodăriile țărănești (de fermier) al căror număr mediu anual de salariați, pe parcursul perioadei fiscale, nu depășește 3 unități și care nu sunt înregistrați ca plătitori de TVA prezintă, în termen de pînă la 25 martie al anului următor anului fiscal de gestiune, o dare de seamă unificată (Forma UNIF21), care cuprinde, la fel, și taxa pentru dispozitivele publicitare (art. 292 alin. (1) al Codului fiscal).
    Forma UNIF21 este aprobată prin Ordin SFS nr. 370 din 24.07.2020 „Privind aprobarea Dării de seamă fiscale unificate (Declarație) (Forma UNIF21).

 • 6 Taxele locale
 • 6.10 Taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, oraşelor şi satelor (comunelor)
 • 6.10.7 Darea de seamă

6.10.7.1

Care este termenul de prezentare a dării de seamă fiscale aferente taxei pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, orașelor și satelor (comunelor)?

   Subiecții impunerii cu taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, orașelor și satelor (comunelor) (cu excepția întreprinzătorilor individuali, gospodăriilor țărănești (de fermier) al căror număr mediu anual de salariați, pe parcursul perioadei fiscale, nu depășește 3 unități și care nu sunt înregistrați ca plătitori de TVA) prezintă trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar o dare de seamă pe taxele locale, care include și taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, orașelor și satelor (comunelor) (art. 292 alin. (1) al Codului fiscal, Anexa la titlul VII al Codului fiscal).
    Darea de seamă pe taxele locale se prezintă în baza formularului ”Forma TL 13”, aprobat prin Ordinul IFPS nr. 1603/2012 ”Privind aprobarea formularelor tipizate ale Dării de seamă pe taxele locale (Forma TL 13) și a instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare a acesteia”.
    Întreprinzătorii individuali, gospodăriile țărănești (de fermier) al căror număr mediu anual de salariați, pe parcursul perioadei fiscale, nu depășește 3 unități și care nu sunt înregistrați ca plătitori de TVA prezintă, în termen de pînă la 25 martie al anului următor anului fiscal de gestiune, o dare de seamă unificată (Forma UNIF21), care cuprinde, la fel, și taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, orașelor și satelor (comunelor) (art. 292 alin. (1) al Codului fiscal).
     Forma UNIF21 este aprobată prin Ordin SFS nr. 370 din 24.07.2020 „Privind aprobarea Dării de seamă fiscale unificate (Declarație) (Forma UNIF21).

 • 6 Taxele locale
 • 6.8 Taxa pentru cazare
 • 6.8.6 Darea de seamă

6.8.6.1

Care este termenul de prezentare a dării de seamă fiscale aferente taxei pentru cazare?

   Subiecții impunerii cu taxa pentru cazare (cu excepția întreprinzătorilor individuali, gospodăriilor țărănești (de fermier) al căror număr mediu anual de salariați, pe parcursul perioadei fiscale, nu depășește 3 unități și care nu sunt înregistrați ca plătitori de TVA) prezintă trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar o dare de seamă pe taxele locale, care include și taxa pentru cazare (art. 292 alin. (1) al Codului fiscal, Anexa la titlul VII al Codului fiscal).
   Darea de seamă pe taxele locale se prezintă în baza formularului ”Forma TL 13”, aprobat prin Ordinul IFPS nr. 1603/2012 ”Privind aprobarea formularelor tipizate ale Dării de seamă pe taxele locale (Forma TL 13) și a instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare a acesteia”.
   Întreprinzătorii individuali, gospodăriile țărănești (de fermier) al căror număr mediu anual de salariați, pe parcursul perioadei fiscale, nu depășește 3 unități și care nu sunt înregistrați ca plătitori de TVA prezintă, în termen de pînă la 25 martie al anului următor anului fiscal de gestiune, o dare de seamă unificată (Forma UNIF21), care cuprinde, la fel, și taxa pentru cazare (art. 292 alin. (1) al Codului fiscal).
    Forma UNIF21 este aprobată prin Ordin SFS nr. 370 din 24.07.2020 „Privind aprobarea Dării de seamă fiscale unificate (Declarație) (Forma UNIF21).

 • 6 Taxele locale
 • 6.11 Taxa pentru parcare
 • 6.11.7 Darea de seamă

6.11.7.1

Care este termenul de prezentare a dării de seamă fiscale aferente taxei pentru parcare?

   Subiecții impunerii cu taxa pentru parcare (cu excepția întreprinzătorilor individuali, gospodăriilor țărănești (de fermier) al căror număr mediu anual de salariați, pe parcursul perioadei fiscale, nu depășește 3 unități și care nu sunt înregistrați ca plătitori de TVA) prezintă trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar o dare de seamă pe taxele locale, care include și taxa pentru parcare (art. 292 alin. (1) al Codului fiscal, Anexa la titlul VII al Codului fiscal).
   Darea de seamă pe taxele locale se prezintă în baza formularului ”Forma TL 13”, aprobat prin Ordinul IFPS nr. 1603/2012 ”Privind aprobarea formularelor tipizate ale Dării de seamă pe taxele locale (Forma TL 13) și a instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare a acesteia”.
    Întreprinzătorii individuali, gospodăriile țărănești (de fermier) al căror număr mediu anual de salariați, pe parcursul perioadei fiscale, nu depășește 3 unități și care nu sunt înregistrați ca plătitori de TVA prezintă, în termen de pînă la 25 martie al anului următor anului fiscal de gestiune, o dare de seamă unificată (Forma UNIF21), care cuprinde, la fel, și taxa pentru parcare (art. 292 alin. (1) al Codului fiscal).
    Forma UNIF21 este aprobată prin Ordin SFS nr. 370 din 24.07.2020 „Privind aprobarea Dării de seamă fiscale unificate (Declarație) (Forma UNIF21).

news-events