Ordinul SFS nr. 598 din 14-07-2015

  • 4 Accizele
  • 4.10 Declararea accizului la buget
Care este termenul de prezentare a declaratiei privind achitarea accizelor ?

În conformitate cu art.127 alin.(3) din Codul fiscal, subiecţii impunerii prevăzuţi la art.120 lit.a) din Codul fiscal sînt obligaţi să prezinte declaraţia privind achitarea accizelor până la data de 25 a lunii care succedă luna în care a fost efectuată expedierea (transportarea) mărfurilor supuse accizelor.       

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 64 din 11.04.2014 (publicată în Monitorul Oficial nr. 110-114 din 09.05.2014), în vigoare de la data 09.05.2014.]

news-events