Ordinul SFS nr. 874 din 13-06-2014

  • 29 Impozitul pe venit
  • 29.1 Persoane juridice şi fizice ce practică activitate de întreprinzător
  • 29.1.7 Reţinerea impozitului la sursa de plată
  • 29.1.7.1 Reținerea impozitului pe venit din salariu, servicii prestate și lucrări efectuate (art. 88 CF)
Urmează oare de a fi reținut la sursa de plată impozitul pe venit în cazul acordării în folosul angajaților și a persoanelor terțe a premiilor în formă monetară, precum și premiilor în formă nemonetară în cadrul concursurilor raionale?

În conformitate cu prevederile art. 20 lit. u) din Codul fiscal, premiile elevilor şi profesorilor animatori acordate, în mărimi stabilite în actele normative în vigoare, pentru performanțele obținute în cadrul olimpiadelor şi concursurilor raionale, orășenești, municipale, zonale, republicane, regionale şi internaționale, se consideră ca surse de venit neimpozabile, care nu se includ în venitul brut.         

Astfel, ținând cont de prevederile legislației fiscale, premiile acordate în folosul elevilor şi profesorilor animatori, în mărimi stabilite în actele normative în vigoare, pentru performanțele obținute în cadrul olimpiadelor şi concursurilor raionale, orășenești, municipale, zonale, republicane, regionale şi internaționale cad sub incidența prevederilor art. 20 lit. u) din Codul fiscal, în celelalte cazuri, premiile urmează a fi impozitate în modul general stabilit, de legislația fiscală.

news-events