Ordinul SFS nr. 1607 din 05-11-2014

  • 29 Impozitul pe venit
  • 29.2 Persoanele fizice ce nu practică activitate de întreprinzător
  • 29.2.3 Scutiri şi alte deduceri
Are dreptul contribuabilul la scutirea pentru persoana întreținută, în cazul în care aceasta obține venituri ?
     Dreptul la scutirea pentru persoanele întreţinute este reglementat de art. 35 din Codul fiscal.  
  Persoană întreţinută este persoana care întruneşte cerințele specificate la alineatul (2) al articolului menționat.          
     Astfel, în contextul respectării cerinţelor indicate la art. 35 alin. (2) din Codul fiscal, persoana va fi calificată drept întreţinută în scopuri fiscale.
  • 29 Impozitul pe venit
  • 29.2 Persoanele fizice ce nu practică activitate de întreprinzător
  • 29.2.3 Scutiri şi alte deduceri
Este în drept contribuabilul se utilizeze scutirea atît la locul de bază de muncă, cît şi la locul de muncă prin cumul?
    În conformitate cu pct 9 din Regulamentul cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către angajator în folosul angajatului, precum şi din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate şi/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 697 din 22 august 2014, scutirile la care are dreptul contribuabilul rezident al Republicii Moldova se acordă fie la locul de muncă de bază, fie la locul de muncă prin cumul.          
     Astfel, contribuabilul este în drept să aleagă locul de folosire a scutirii la care are dreptul conform legislaţiei în vigoare.          
    Totodată, prezentarea de către angajat, cu bună ştiinţă, în cerere şi în documentele care confirmă dreptul la scutiri a unor informaţii false sau care induc în eroare atrage după sine răspunderea în conformitate cu Codul fiscal (pct. 26 din Regulament) şi vor duce la recalcularea obligaţiei persoanei fizice pentru perioada în cauză.
news-events