Ordinul SFS nr. 388 din 25-07-2018

  • 28 Taxa pe valoarea adaugată
  • 28.6 Scutirea de TVA
  • 28.6.4 Alte livrari scutite de TVA
Care vor fi obligaţiile privind TVA la primirea plăţii de arendă pentru arenda pămîntului?

     Аrenda pămîntului, dreptul de livrare şi arendare a acestuia, cu excepţia plăţilor de comision aferente tranzacţiilor respective sunt scutite de TVA fără drept de deducere (art. 103 alin. (1) pct. 1) din Codul fiscal).

  • 28 Taxa pe valoarea adaugată
  • 28.6 Scutirea de TVA
  • 28.6.4 Alte livrari scutite de TVA
Întrebarea și răspuns se regăsește la nr. 28.6.4.6
  • 28 Taxa pe valoarea adaugată
  • 28.6 Scutirea de TVA
  • 28.6.4 Alte livrari scutite de TVA
 Care este modalitatea de aplicare a TVA pentru serviciile medicale?

    Serviciile medicale, cu excepţia celor cosmetice sunt scutite de TVA fără drept de deducere (art. 103 alin. (1) pct. 10) din Codul fiscal)

news-events