Ordinul SFS nr. 47 din 02-02-2018

  • 28 Taxa pe valoarea adaugată
  • 28.18 Livrari scutite de TVA cu drept de deducere
        Care este modalitatea de confirmare a destinației livrărilor drept corespunzătoare reparației clădirii Parlamentului RM, în vederea aplicării scutirii de TVA cu drept de deducere la efectuarea livrărilor specificate la art.4 alin.(135) lit. a) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal nr.1417-Xin din 17.12.1997?
(Răspunsul este perfectat în conformitate cu explicațiile prezentate de către Comisia economie, buget și finanțe a Parlamentului Republicii Moldova).          
În conformitate cu prevederile art.4 alin.(135) lit. a) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal nr.1417-XIII din 17.12.1997, mărfurile, utilajele, echipamentele, mobilierul, lucrările și serviciile destinate reparației clădirii Parlamentului de pe bulevardul Stefan cel Mare și Sfânt nr.105, municipiul Chișinău, pentru anii 2013–2014 se vor livra pe teritoriul Republicii Moldova cu scutirea de TVA cu drept de deducere. În partea ce ține de confirmarea destinației mărfurilor, serviciilor livrate, lucrărilor executate, Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, la bilanțul căruia se află clădirea Parlamentului, în calitate de instituție abilitată cu atribuții de monitorizare a mersului lucrărilor ce țin de reparația clădirii Parlamentului, va elibera subiecților confirmări în care se va specifica furnizorul mărfurilor, serviciilor și/sau lucrărilor, cumpărătorul acestora, cantitatea și destinația acestora. Confirmările menționate constituie temei pentru aplicarea de către furnizori a scutirii de TVA cu drept de deducere la efectuarea livrărilor prevăzute de art.4 alin.(135) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal nr.l417-XIII din 17.12.1997.          
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018].
  • 28 Taxa pe valoarea adaugată
  • 28.18 Livrari scutite de TVA cu drept de deducere
Ce cotă se va aplica pentru energia livrată populaţie, dacă apartamentele se află la gestiune agentului economic care a construit dar nu a trecut încă drepturile de proprietate asupra imobilelor populaţiei?
În conformitate cu prevederile art. 104 lit. b) din Codul fiscal, la livrarea energiei electrice, energiei termică și apei calde pentru bunurile imobiliare cu destinație locativă, indiferent de subiectul în a cărui gestiune se scutesc de TVA cu drept de deducere.     
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018].
  • 28 Taxa pe valoarea adaugată
  • 28.18 Livrari scutite de TVA cu drept de deducere
Care este perioada de aplicare a scutirii de TVA cu drept de deducere pentru livrările efectuate în conformitate cu art.4 alin.(135) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal nr.1417-XIII din 17.12.1997, destinate reparației clădirii Parlamentului?

Prin Legea pentru modificarea unor acte legislative nr.91 din 13.05.2016 (Monitorul Oficial nr.134-139/279 din 20.05.2016) au fost efectuate modificări la art.4 alin.(135) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal nr.1417-XIII din 17.12.1997, referitor la termenul de aplicare a scutirii de TVA cu drept de deducere pentru mărfurile, utilajele, echipamentele, mobilierul, lucrările și serviciile destinate reparației clădirii Parlamentului de pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt nr.105, municipiul Chișinău.           

Respectiv, conform prevederilor articolului menționat, mărfurile, utilajele, echipamentele, mobilierul, lucrările și serviciile destinate reparației clădirii Parlamentului de pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt nr.105, municipiul Chișinău, pentru anii 2016–2017:          

a) se vor livra pe teritoriul Republicii Moldova cu aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere;          

b) se vor importa cu aplicarea scutirii de TVA fără drept de deducere.          

Astfel, aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere pentru livrările bunurilor/serviciilor corespunzătoare și scutirea la importul lor este stabilită pe întreaga perioadă a anilor 2016-2017.          [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018].

news-events