Ordinul SFS nr. 700 din 27-12-2018

  • 31 Metodologia controlului
  • 31.7 Metodologia controlului tichetelor de masă
Care este modalitatea de prezentare a Raportul cu privire la tichetele de masă acordate angajatorilor (forma TMA18)?

     Potrivit prevederilor pct. 2 din Ordinul Ministerului finanțelor nr. 95 din 07.05.2018, persoana juridică care deţine licenţă pentru activitatea de operare cu tichetele de masă, inclusiv de emitere şi rambursare a valorii acestora, va prezenta Serviciului Fiscal de Stat, lunar, către data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune, în format electronic, prin intermediul portalului www.servicii.sfs.md, Raportul cu privire la tichetele de masă acordate angajatorilor, inclusiv cu anexele respective, Registrul cu privire la tichetele de masă acordate angajatorilor conform comenzii de achiziţie şi Registrul cu privire la tichetele de masă rambursate operatorului de către unitatea comercială/de alimentaţie publică, conform anexelor nr.1, 3 şi 5 la Ordinul menționat.

  • 31 Metodologia controlului
  • 31.7 Metodologia controlului tichetelor de masă
Cine are obligația să prezinte Raportul cu privire la tichetele de masă acordate angajatorilor (forma TMA18)?

     Potrivit prevederilor pct. 2 din Ordinul Ministerului finanțelor nr. 95 din 07.05.2018 (în vigoare 18.05.2018), persoana juridică care deţine licenţă pentru activitatea de operare cu tichetele de masă, inclusiv de emitere şi rambursare a valorii acestora (operatorii) are obligația de a prezenta Raportul cu privire la tichetele de masă acordate angajatorilor (forma TMA18).

news-events