Ordinul SFS nr. 164 din 14-02-2017

  • 29 Impozitul pe venit
  • 29.2 Persoanele fizice ce nu practică activitate de întreprinzător
  • 29.2.1 Surse de venit impozabile
În cazul în care persoana fizică obține venituri din surse aflate în afara Republicii Moldova pentru activități desfășurate în Republica Moldova, care vor fi documentele confirmative aferent veniturilor obținute.
    În cazul obținerii venitului din surse aflate în afara Republicii Moldova pentru activitățile desfășurate în Republica Moldova, drept document primar poate fi utilizat contractul sau alt document aplicat în practica internațională.
    De asemenea, ca confirmare a primirii mijloacelor bănești va servi extrasul detaliat din contul bancar al persoanei fizice, eliberat de instituția financiară respectivă.
news-events