Ordinul SFS nr. 161 din 16-06-2017

 • 6 Taxele locale
 • 6.16 Taxa pentru dispozitivele publicitare
 • 6.16.2 Subiecții impunerii
Cine sunt subiecții impunerii cu taxa pentru dispozitivele publicitare?
        Potrivit prevederilor art. 290 lit. q) din Codul fiscal, subiecți ai impunerii cu taxa pentru dispozitivele publicitare sunt persoanele fizice înregistrate în calitate de întreprinzător și persoanele juridice, care dețin în posesie/folosință sau sunt proprietari ai dispozitivelor publicitare.
 • 6 Taxele locale
 • 6.16 Taxa pentru dispozitivele publicitare
 • 6.16.1 Noțiuni generale
Ce reprezintă dispozitivul publicitar?
        În conformitate cu art. 288 pct. 8) din Codul fiscal, dispozitiv publicitar reprezintă sistem de comunicare vizuală pentru plasarea publicității exterioare, cum ar fi afișele, panourile, standurile, instalațiile și construcțiile (situate separat sau suspendate de pereții și de acoperișurile clădirilor), firmele tridimensionale, firmele luminoase, tablourile electromecanice și electronice suspendate, alte mijloace tehnice.
 • 6 Taxele locale
 • 6.16 Taxa pentru dispozitivele publicitare
 • 6.16.3 Obiectul impunerii și baza impozabilă
Care este baza impozabilă a taxei pentru dispozitivele publicitare?
        Baza impozabilă a taxei pentru dispozitivele publicitare o constituie suprafața feței (fețelor) dispozitivului publicitar stabilită în anexa la titlul VII din Codul fiscal.
 • 6 Taxele locale
 • 6.16 Taxa pentru dispozitivele publicitare
 • 6.16.3 Obiectul impunerii și baza impozabilă
Care este obiectul impunerii la taxa pentru dispozitivele publicitare?
        În conformitate cu art. 291 alin. (1) lit. q) din Codul fiscal, obiect al impunerii cu taxa pentru dispozitivele publicitare este suprafața feței (fețelor) dispozitivului publicitar pe care se amplasează publicitatea exterioară.
news-events