Ordinul SFS nr. 519 din 19-12-2017

  • 36 Primele de asigurare obligatorie de asistență medicală
  • 36.2 Calcularea primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală din venitul îndreptat în folosul cetățenilor străini
Se vor achita prime de asigurare obligatorie de asistență medicală de către cetățenii străini încadrați în muncă în Republica Moldova?

    Potrivit art. 10 din Legea cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală nr. 1593-XV din 26 decembrie 2002 (cu modificările şi completările ulterioare), cetățenii străini încadrați în muncă în Republica Moldova în baza unui contract individual de muncă achită primele de asigurare obligatorie de asistență medicală calculate în modul prevăzut pentru categoriile corespunzătoare de cetățeni, dacă tratatele internaționale nu prevăd altfel.

news-events