Ordinul SFS nr. 1197 din 24-11-2016

  • 29 Impozitul pe venit
  • 29.1 Persoane juridice şi fizice ce practică activitate de întreprinzător
  • 29.1.6 Dări de seamă fiscale privind impozitul pe venit
  • 29.1.6.6 Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (forma CET)
Urmează de inclus în Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit veniturile fondatorului întreprinderii individuale în agricultură – gospodăriei țărănești (de fermier)?

În conformitate cu prevederile art. 83 alin. (2) lit. d) sau alin. (11) din Codul fiscal, întreprinderea individuală în agricultură – gospodăria țărănească (de fermier) prezintă Declarația cu privire la impozitul pe venit (forma VEN) sau darea de seamă unificată (declarație) cu privire la impozitul pe venit (forma UNIF).   

Obligația privind prezentarea Declarației cu privire la impozitul pe venit de către persoana fizică care nu practică activitate de întreprinzător (forma CET) apare la întrunirea condițiilor prevăzute la art. 83 alin. (2) din Codul fiscal.   

Potrivit art. 15 lit. c) din Codul fiscal, suma totală a impozitului pe venit pentru întreprinderea individuală în agricultură – gospodăria țărănească (de fermier) este în mărime de 7 % din venitul impozabil.   Impozitul pe venit din venitul impozabil al persoanei fizice care nu practică activitate de întreprinzător se determină luînd în considerație cotele stabilite în art. 15 lit. a) din Codul fiscal.   

În legătură cu faptul că cotele impozitului pe venit, stabilite în Codul fiscal pentru categoriile de plătitori enumerați mai sus, sunt diferite, venitul obținut de fondatorul întreprinderii individuale în agricultură – gospodăriei țărănești (de fermier) nu se include în Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (forma CET).

news-events