Ordinul SFS nr. 485 din 05-12-2017

  • 29 Impozitul pe venit
  • 29.2 Persoanele fizice ce nu practică activitate de întreprinzător
  • 29.2.3 Scutiri şi alte deduceri
Care documente justifică dreptul de utilizare a scutirii personale, în mărimea stabilită de art.33 alin.(2) din Codul fiscal?
    Dreptul la scutirea personală, în mărimea indicatorului prevăzut la art.33 alin.(2) din Codul fiscal se justifică prin documentele indicate în pct.32 din Regulamentul cu privire lareţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.697 din 22.08.2014, și anume, documentul care atestă că contribuabilul este rezident al Republicii Moldova constituie copia actului de identitate a persoanei date.
La această categorie de documente se atribuie:
- buletinulde identitate, buletinul de identitate provizoriu, permisele de şedere, actulde identitate provizoriu (formularul nr.9),; sau
- copia paşaportului cetăţeanului străinsau al apatridului;
- certificatul de rezidenţă.
     Totodată, următoarele categorii de cetăţeni care au dreptul la scutirea personală în mărimea stabilită în art.33 alin.(2) din Codul fiscal, urmează să prezinte documentele date care servesc drept temei pentru acordarea scutirii.
1) persoana care a contactat boala actinică în urma participării la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl:
-legitimaţia participantului la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl,
- certificatul privind gradul de dizabilitate şi capacitatea de muncă eliberat de către Consiliul Naţional de Determinare a Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă sau structurile sale teritoriale.
2) persoana a cărei dizabilitate este cauzată de avaria de la C.A.E. Cernobîl:
- legitimaţia de pensionar cu indicarea cauzei dizabilităţii;
- certificatul privind dizabilitatea şi capacitatea de muncă, eliberat de Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă sau de către structurile sale teritoriale.
3) persoana cu dizabilităţi de pe urma războiului:
- legitimaţia de pensionar cu indicarea cauzei dizabilităţii;
- certificatul privind dizabilitatea şi capacitatea de muncă, eliberat de Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă sau de către structurile sale teritoriale.
4) persoana cu dizabilităţi din copilărie:
- legitimaţia de pensionar cu indicarea cauzei dizabilităţii;
- certificatul privind dizabilitatea şi capacitatea de muncă, eliberat de Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă sau de către structurile sale teritoriale.
5) persoana cu dizabilităţi severe şi accentuate:
- legitimaţia de pensionar cu indicarea cauzei dizabilităţii;
- certificatul privind dizabilitatea şi capacitatea de muncă, eliberat de Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă sau de către structurile sale teritoriale.
6) persoana cu dizabilităţi survenite ca urmare a participării la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi a independenţei Republicii Moldova, precum şi la acţiunile de luptă din Republica Afganistan:
- legitimaţia de pensionar cu indicarea cauzei dizabilităţii;
- certificatul privind dizabilitatea şi capacitatea de muncă, eliberat de Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă sau de către structurile sale teritoriale.
7) părintii sau soţia (soţul) unui participant căzut în acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova sau în acţiunile de luptă din Republica Afganistan:
- legitimaţia care confirmă dreptul la înlesniri.
8) pensionarul-victimă a represiunilor politice, ulterior reabilitată:
- legitimaţia de pensionar,
- certificatul de reabilitare.
news-events