Ordinul SFS nr. 397 din 01-08-2018

  • 28 Taxa pe valoarea adaugată
  • 28.2 Anularea înregistrării ca contribuabil al TVA
        Se calculează TVA pe stocul de mărfuri și mijloace fixe, pentru care la momentul procurării lor TVA a fost dedusă, la anularea statutului de contribuabil al T.V.A. a agentului economic care se reorganizează în instituție publică?
    Potrivit art. 4 alin.(208) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului III nr.1417-XIII din 17 decembrie 1997, la schimbarea formei juridice de organizare în cadrul reorganizării agentului economic în instituţie publică, statutul de contribuabil al T.V.A. nu se transmite instituţiei publice.
      La anularea statutului de contribuabil al T.V.A. pentru agentul economic care se reorganizează, prevederile art.113 alin.(3) din Codul fiscal nu se aplică.
  • 28 Taxa pe valoarea adaugată
  • 28.1 Înregistrarea plătitorilor TVA
 Se transmite statutul de contribuabil al TVA la schimbarea formei juridice de organizare în cadrul reorganizării agentului economic, plătitor de TVA, în instituție publică?

               Potrivit art. 4 alin. (208) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului III nr.1417-XIII din 17 decembrie 1997, la schimbarea formei juridice de organizare în cadrul reorganizării agentului economic în instituţie publică, statutul de contribuabil al T.V.A. nu se transmite instituţiei publice.

news-events