Ordinul SFS nr. 467 din 27-05-2015

  • 28 Taxa pe valoarea adaugată
  • 28.1 Înregistrarea plătitorilor TVA
Care este modalitatea de înregistrare benevolă în calitate de contribuabil al TVA a subiectului care abia a început activitatea de întreprinzător?
      Potrivit prevederilor art. 112 alin. (2) din Codul fiscal, subiectul care desfăşoară activitate de întreprinzător are dreptul să se înregistreze în calitate de contribuabil al TVA, dacă el preconizează efectuarea livrărilor impozabile de mărfuri sau servicii. Subiectul se consideră înregistrat din prima zi a lunii următoare celei în care a fost depusă la organul fiscal cererea de înregistrare, cu excepţia cazurilor prevăzute la alin.(1) al art.112 din Codul fiscal.
       [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 71 din 12.04.2015 (publicată în Monitorul Oficial nr. 102-104 din 12.04.2015), în vigoare de la data 01.05.2015.]
news-events