Ordinul SFS nr. 127 din 01-02-2017

  • 29 Impozitul pe venit
  • 29.2 Persoanele fizice ce nu practică activitate de întreprinzător
  • 29.2.4 Creşterile şi pierderile de capital
Care este regimul fiscal aplicat la înstrăinarea unui activ neutilizat în activitatea de întreprinzător de către o persoană fizică ce nu practică activitate de antreprenoriat, dacă acesta e înstrăinat la un preț inferior bazei valorice a acestuia?
      Această întrebare urmează a fi examinată în dependență de perioada fiscală în care a avut loc înstrăinarea.         
    Astfel, în perioada de pînă la 1 ianuarie 2014, în cazul în care un bun a fost comercializat la un preț ce este inferior în raport cu baza sa valorică, valoarea acestuia nu participa la determinarea obligației pentru perioada fiscală respectivă, aceasta nediminuînd, de asemenea, creșterea de capital formată în perioada dată. Pierderile respective nu pot fi reportate în următoarele perioade fiscale.         
    Această poziție a fost confirmată și de către Comisia economie, buget și finanțe din cadrul Parlamentului Republicii Moldova, în baza căreia a fost emisă scrisoarea IFPS „Privind tratamentul fiscal al creşterii de capital în baza art.37 alin.(2) lit. c) din Codul fiscal” nr.26-08/1-12-1058/10044 din 26.12.2013, accesibilă pe pagina Serviciului Fiscal de Stat, urmînd legătura: http://www.fisc.md/Impozitul_pe_venit.aspx?file=3331.         
     Începînd cu 1 ianuarie 2014, prin prisma modificărilor operate în capitolul 5 „Creșterea și pierderea de capital”, a fost exsclusă limitarea constatării în categoria de activ de apital în cazul înstrăinării activului la un preț mai mic decît baza valorică ajustată a acestuia.         
     Prin urmare, pierderea de capital obținută de la comercializarea proprietății private nefolosite în activitatea de întreprinzător va participa la determinarea obligației fiscale cu privire la impozitul pe venit diminuînd valoarea creșterii de capital obținută de la comercializarea altor active de capital în perioada fiscală respectivă numai în limitele creșterii de capital (art. 41 alin. (1) din Codul fiscal).         
(Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr. 281 din 16 decembrie 2016 (modificarea și completarea capitolului 5 „Creșterea și pierderea de capital” din Codul fiscal), publicată în M.O nr. 472-477/(5905-5910) din 27 decembrie 2016)
news-events