Ordinul SFS nr. 39 din 25-01-2021

  • 29 Impozitul pe venit
  • 29.1 Persoane juridice şi fizice ce practică activitate de întreprinzător
  • 29.1.3 Deducerile aferente activităţii de întreprinzător
  • 29.1.3.1 Cheltuielile legate de activitatea de întreprinzător (art. 24 alin. (1) CF)
Se permite la deducere în scopuri fiscale cheltuielile suportate de agentul economic pentru procurarea testelor COVID-19 cu scopul testării salariaților săi, precum și cheltuielile pentru procurarea echipamentului de protecție contra COVID-19 (măști, viziere, dezinfectanți) asigurînd cu acesta pe salariații săi?
      În conformitate cu prevederile art.24 alin.(25) din Codul fiscal, se permite deducerea cheltuielilor suportate de angajator pentru testarea salariaţilor în vederea depistării prezenţei virusului SARS-CoV-2.
      Astfel, deducerea cheltuielilor suportate de agentul economic pentru procurarea echipamentului de protecție a angajaților contra COVID-19 prin asigurarea acestora cu măști, viziere, dezinfectanți se va permite la deducere în scopuri fiscale, în baza articolului art. 24 alin. (1 ) din Codul fiscal.         
     Menționăm că prevederile art.24 alin.(25) din Codul fiscal intră în vigoare din 01.01.2020 în baza Legii nr.224 din 04.12.2020.
news-events