Ordinul SFS nr. 530 din 16-05-2013

  • 28 Taxa pe valoarea adaugată
  • 28.23 Declaratia privind TVA: modalitatea de completare
Care este modalitatea de prezentare a Declaraţiei privind TVA de către societatea invalizilor, orbilor, etc.?
   Pentru livrările pentru care, conform legislaţiei, este prevăzută scutirea de vărsarea la buget a TVA (art. 4 alin. (15) lit. c) şi alin. (18) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal), declararea TVA se efectuează conform prevederilor Ordinului IFPS nr. 1164 din 25.10.2012 „Despre aprobarea formularului Declaraţiei privind TVA şi a Modului de completare a declaraţiei privind TVA”, cu indicarea obligatorie în fereastra din colţul drept de sus al formularului Declaraţiei privind TVA a semnului “X”.         
   [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului IFPS cu privire la aprobarea formularului Declaraţiei privind TVA şi a modului de completare a Declaraţiei privind TVA nr. 1164 din 25.10.2012 (publicată în Monitorul Oficial nr. 27-30/140 din 08.02.2013), cu aplicare începînd cu prezentarea dărilor de seamă pentru perioada ianuarie 2013].
  • 28 Taxa pe valoarea adaugată
  • 28.23 Declaratia privind TVA: modalitatea de completare
Unde poate fi găsit modul de completare a Declaraţiei privind TVA?

    Modul de completare a Declaraţiei privind TVA este aprobat prin anexa nr.2 din Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1164 din 25 octombrie 2012, care poate fi vizualizată pe site-ul oficial al Serviciului Fiscal de Stat, accesînd link-ul: http://servicii.fisc.md/DownloadFormular.aspx?in=303.         

    [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului IFPS cu privire la aprobarea formularului Declaraţiei privind TVA şi a modului de completare a Declaraţiei privind TVA nr.1164 din 25 octombrie 2012, cu toate modificările şi completările introduse prin Ordinul SFS nr.351 din 28 septembrie 2017, aplicabil la perfectarea Declaraţiilor privind TVA pentru perioadele fiscale prezentate începând cu luna octombrie 2017].

news-events