Ordinul SFS nr. 128 din 09-03-2021

  • 29 Impozitul pe venit
  • 29.1 Persoane juridice şi fizice ce practică activitate de întreprinzător
  • 29.1.10 Impozitarea donației
Cum se reflectă în Declarația cu privire la impozitul pe venit a persoanei juridice donația mijloacelor bănești efectuată persoanei fizice sau altor persoane decît celor menționate în art. 36 alin. (2) din Codul fiscal?

În conformitate cu art. 20 lit. i) din Codul fiscal, în venitul brut nu se include patrimoniul primit de către persoanele fizice cetăţeni ai RM cu titlu de donaţie sau de moştenire, cu excepţia donaţiilor efectuate conform art. 901 alin.(31) din Codul fiscal.          

Totodată, liniuţa a cincea a articolului indicat prevede că persoanele specificate la art. 90 din Codului fiscal reţin şi achită la buget un impozit în mărime de 6% din mărimea sumei mijloacelor băneşti donate persoanelor fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător.          

Conform art. 21 alin. (4) din Codului fiscal, începând cu perioada fiscală 2020, agentul economic nu urmează să-şi ajusteze veniturile prin rîndul 02019 a Declarației cu privire la impozitul pe venit a persoanei juridice, în cazul efectuării donațiilor în favoarea persoanelor fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător.          

Totodată, suma donației se va reflecta prin completarea Anexei 2D a Declarației menționaate, la rîndul 03038 „Suma contribuțiilor bănești efectuate sub formă de donație” col. 2 - suma mijloacelor bănești donate, col. 3- se indică zero.

news-events